Buurthuis voor de Arnhemse binnenstad

Voor vele bewoners van de Arnhemse binnenstad is het nog steeds een grote wens om ergens elkaar te ontmoeten. Een plek om gezamenlijk de dagelijkse dingen en beslommeringen te bespreken maar ook een plek om aan diverse activiteiten mee te kunnen doen.

Eerder was er een soort ontmoetingsruimte op De Trans genaamd de EcoVerde. Maar door sloop is deze verdwenen voor vele binnenstadbewoners. Naderhand is hier helaas niets voor teruggekomen en is er geen dergelijk laagdrempelige voorziening meer in de binnenstad.

Na bijna drie jaar gesprekken te hebben gevoerd met bewoners, organisaties en andere buurthuizen in de omtrek heeft bewonersgroep Arnhems Hart de knoop doorgehakt. Samen met een aantal bewoners heeft zij een soort actieplan aangeboden afgelopen maandag aan wethouder Martien Louwers.

De bewonersgroep loopt zelf ook vaak tegen onbetaalbare voorzieningen aan waar men hoge huren berekent om een middag activiteiten te organiseren. Vaak kan hierdoor al een mooie activiteit niet plaats vinden.

In het actieplan wordt in het kort weergegeven wat en waar het toekomstige buurthuis voor zou moeten staan. Een buurthuis voor alle bewoners van de binnenstad en niemand uitgezonderd, zo staat er in te lezen. Naast de diverse activiteiten wenst men ook een ruimte voor studenten die de opleiding zorg en welzijn doen.

Maar ook het realiseren van spreekuren voor de wijkagenten, zorg- en leefteams, sociale instellingen e.d. Korte lijnen en vooral betrokkenheid van en met anderen dat is ook waar de bewonersgroep voor staat.

Arnhems Hart wil verder in activerend werk en de participatiewet. Goede plannen die zeker tellen voor de wethouder. In het gesprek hadden de aanwezige bewoners dan ook de indruk dat dit een vruchtbaar eerste gesprek was. En kijken ook uit naar het vervolg.

Meer berichten