Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Meinerswijk-Stadsblokken in Arnhem getoetst. Zij concludeert dat alle milieu-informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan aanwezig is, maar versnipperd over verschillende rapporten en bijlagen. Zij adviseert een oplegnotitie te maken met de belangrijkste milieueffecten en conclusies, zodat de gemeenteraad goed geïnformeerd een besluit kan nemen over de gebiedsontwikkeling.

Het plan
De gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland willen het gebied Stadsblokken–Meinerswijk omvormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Ook komen er woningen en recreatieve en culturele voorzieningen. De ontwikkeling van het gebied vereist een nieuw bestemmingsplan. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Arnhem heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies
De Commissie constateert dat de milieuinformatie voor de gebiedsontwikkeling op zich goed is uitgewerkt. De belangrijkste informatie is echter niet terug te vinden in het milieueffectrapport, maar in de achtergronddocumenten, het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen. Hierdoor is onduidelijk welke onderdelen bij de gebiedsontwikkeling horen en welke activiteiten al zijn uitgevoerd. Ook is hierdoor niet duidelijk waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen en wat daarmee de samenhangende effecten zijn. De Commissie vindt het belangrijk dat het milieueffectrapport zelfstandig leesbaar is met daarin de belangrijkste onderdelen van het plan, de gemaakte keuzes, de onderbouwing van de keuzes en de effecten voor de leefomgeving, waterveiligheid en natuur. Zij adviseert in een oplegnotitie bij het milieueffectrapport deze informatie uit te werken. Zo kan de gemeenteraad de milieu-informatie goed overzien en betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft aangegeven deze informatie aan te leveren en het rapport opnieuw voor te leggen aan de Commissie.

Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Arnhem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Meer berichten