Ganzen met kuikentjes bij de grote waterval
Ganzen met kuikentjes bij de grote waterval (Foto: Roel van Dijk)

Beperk evenementen in Sonsbeek en teken de petitie!

Arnhem - Evenementen in het Sonsbeekpark zijn leuk. Maar er zijn teveel evenementen, aldus Margreet van Gastel, voorzitter van de Vrienden van Sonsbeek.

Het park Sonsbeek is misschien wel het mooiste park van Europa. Het is een kwetsbaar bezit dat Arnhem moet koesteren. En het is ook een Rijksmonument, een groen monument waarin veel dieren leven, zoals vogels, eenden, ganzen, herten, vossen, egels. Wij Arnhemmers zijn verplicht dat in dat in bescherming te nemen. Het is dus veel meer dan een leuk decor voor evenementen.

Wat is het probleem?

Op evenementen komen veel mensen af. Soms duizenden tegelijk. En ook zware voertuigen. Dat is slecht voor de bodem onder bomen. Metingen hebben aangetoond dat er verdichting onder diverse boomgroepen is ontstaan waardoor monumentale bomen niet langer voldoende voedsel krijgen.

De Vrienden van Sonsbeek pleiten daarnaast voor aandacht voor het voorkómen van vervuiling met plastic, metaal en glas tussen bomen en planten. Glas kan dieren verwonden en kleine stukjes plastic maakt dieren ziek. Ook willen zij geluidsoverlast voor de dieren in het park beperken, maar ook voor de bezoekers en de omwonenden.

Enquête van de gemeente

Uit de recente enquête van de gemeente Arnhem blijkt dat mensen het park vooral waarderen om het (cultuur-historische) monumentale groen, rust en wandelmomenten.

Tevens blijkt uit de enquête dat veel mensen de evenementen waarderen. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of de waardering voor een evenement samenhangt met waardering voor het Sonsbeekpark.

Een ander zwak punt van de enquête is dat alle evenementen over één kam geschoren worden. Heeft de waardering voor evenementen betrekking op grootschalig popconcerten, een markt voor streekproducten bij de Witte Villa of op de kabouterweek?

Tienpuntenplan Vrienden van Sonsbeek

Om het park te beschermen hebben de Vrienden van Sonsbeek een Tienpuntenplan opgesteld:

1.        Geen grootschalige evenementen toestaan in park Sonsbeek met duizenden bezoekers op hetzelfde moment op een beperkte ruimte, zoals popconcerten. Maximaal 2.500 bezoekers.

2.        Maximaal vier evenementen per jaar toestaan, net als bij Lauwersgracht. Buiten deze vier evenementen vallen Theateravenue, vlotconcerten, sprookjesfestival, ronde weideconcert op zondagmiddag, Sonsbeekmarkt op Zijpendaalseweg/veld bij Molenplaats en Sonsbeek beeldententoonstelling.

3.        Evenementen die verbinding met park of Arnhem hebben verdienen de voorkeur.

4.        Bij evenementen geluidssterkte begrenzen en controleren (in dB voor zowel lage, midden als hoge tonen). Oplossing: uitsluitend koptelefoonconcerten toestaan.

5.        Weren van voertuigen boven 2 ton (zie voorgenomen beleid bevoorrading binnenstad).

6.        Voertuigen en publiek alleen buiten de krooncirkel van bomen.

7.        Tegengaan van vervuiling van het park door voldoende afvalbakken en verbod op massaal gebruik van glas en disposable plastic, zoals bekers en bestek. In plaats hiervan statiegeldsysteem en/of recyclebaar materiaal.

8.        Opruimplicht van afval voor de organisator van het evenement. Verplicht van schade door de organisator bij het verlenen van de vergunning

9.        Handhaving tijdens evenementen moet actief en effectief zijn. Bij gemeente komt één aanspreekpunt voor de evenementen bij problemen. Bekend maken en te vinden op de website arnhem.nl.

10. Evenementen dienen over de hele stad verdeeld te worden.

Petitie

Hoe kunnen mensen die het hier mee eens zijn de petitie tekenen? Dat kan alleen online via de website van de Vrienden van Sonsbeek www.sonsbeek.nl.

Op 21 mei sluit de petitie. De handtekeningen worden daarna aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van Arnhem.

Meer berichten