'Vergroening bedrijventerreinen verbetert uitstraling en leefbaarheid'

30-40% Van het bruto Gelderlands product wordt gerealiseerd op bedrijventerreinen. Ze zijn dus ontzettend belangrijk voor de economie. De zes open bedrijventerreinen zijn hotspots van innovatie, vernieuwing en bedrijvigheid en genereren werkgelegenheid. Er zijn enorme stappen gezet om schone, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen te realiseren.

Vergroening is de volgende stap. Enerzijds maakt het de bedrijventerreinen attractiever. Anderzijds is het noodzakelijk in verband met hittestress. Het klimaat verandert, de terreinen zijn grijze betonvlaktes. Op 18 april zet wethouder Economische Zaken, Jan van Dellen, planten in de grond van het groenperk aan de entree De Overmaat ter voltooiing van de vergroening van 16 entrees van de open bedrijventerreinen.

Samen verantwoordelijk
Voorzitter van Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) Niels Bruil: "Het was dé grote wens: vergroening van de bedrijventerreinen. Vergroening is allereerst de zorg voor de ondernemer zelf. Dat kan eenvoudig door het plaatsen van groen op het eigen grondgebied. De gemeente stelt hiervoor subsidie beschikbaar aan elke ondernemer die gevestigd is op één van de bedrijventerreinen. Daarnaast heeft StAB in samenwerking met de gemeente Arnhem en de provincie de handen in een geslagen voor vergroening van de 16 entrees van de bedrijventerreinen."

Toekomstbestendig
Accountmanager provincie Gelderland Frank Gruizinga: "Als overheid wil je zo min mogelijk bemoeienis met bedrijven. Ondernemen moet je immers aan ondernemers zelf overlaten. Vanuit dat gedachtegoed zijn ooit de bedrijventerreinen ontstaan. De overheid faciliteert slechts. Het heeft er daarentegen wel voor gezorgd dat niemand zich bekommerde om uitstraling van en leefbaarheid op een bedrijventerrein. Met als gevolg betonnen vlaktes, parkeeroverlast en een onveilig gevoel. Deze zienswijze is veranderd. Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn duurzaam, energieneutraal en goed bereikbaar. Bovendien is het aangenaam om er te vertoeven. De vergroening van de bedrijventerreinen Arnhem is dan ook het voorbeeld voor de rest van de provincie in het kader van toekomstbestendigheid."

Functioneel groen
Wethouder Economische Zaken Jan van Dellen: "We hebben geld vrijgemaakt voor de vergroening van de entrees. De bedrijventerreinen zijn de parels van de stad. Gaat het goed op de bedrijventerreinen, dan gaat het goed met de stad. Ze zijn de motor van de lokale economie. De uitstraling en leefbaarheid zijn dus belangrijk. Gebra Infra heeft een beplantingsplan gemaakt. In een industrieel gebied heb je te maken met verhoogde uitstoot van CO2, zwaar verkeer en hittestress. Bij de keuze van de planten is rekening gehouden met deze invloeden. De beplanting heeft een hoge biodiversiteit, dat betekent variatie in bomen, struiken en planten. Gebra Infra verzorgt drie jaar lang het onderhoud van de entrees. Daarna behoort het automatisch tot het groen van de gemeente en voeren wij het beheer uit. Verder hebben we het streven om de groenverzorging van de andere groene perken naar een hoger niveau te tillen."

Inmiddels is gestart met het grondwerk. Op 18 april zet wethouder Economische Zaken van de gemeente Arnhem, Jan van Dellen, tijdens een feestelijke happening een aantal planten in de grond van het groenperk van de entree van bedrijventerrein De Overmaat ter voltooiing van het project.

www.stab-arnhem.nl

www.facebook.com/stichtingarnhemsebedrijventerreinen

Meer berichten