Foto:

Cito maakt veel meer dan een eindtoets

Bijna iedereen kent Cito van de centrale eindtoets, ook wel de Cito toets genoemd, die leerlingen in groep 8 van de basisschool maken. Maar Cito doet nog veel meer en dat was allemaal te zien tijdens de eerste open dag van Cito in verband met het vijftigjarig bestaan van dit Arnhemse initiatief.

door Marnix ten Brinke

Arnhem - Het was een drukte van belang in de grote hal van het gebouw van Cito, naast het NS-station aan de 'Sonsbeekzijde'. Jong en oud kwam eens een kijkje nemen bij het bedrijf dat al vele decennia 'gelijke kansen voor iedereen' propageert door middel van het ontwikkelen van producten en diensten op basis van wetenschappelijke inzichten.

"Er komt veel kijken bij het maken van een examenvraag", vertelt Paul van der Molen, manager onderzoek en normering bij Cito. Er hangt een groot spandoek langs de buitenkant van een stilteruimte waarop is te zien welke twaalf stappen er nodig zijn, van het bedenken van een vraag tot het moment dat de vraag in een examen bij een leerling op zijn of haar bureau ligt. "Tussen stap één en twaalf zit gemiddeld twee jaar. Het bedenken van een goede vraag kost alleen al een jaar. Dat duurt zo lang omdat een goede vraag bedenken nog niet zo makkelijk is. Zo moet een vraag bijvoorbeeld voor één uitleg vatbaar zijn." Jaarlijks worden er zo'n 12.000 vragen door Cito bedacht. "Gemiddeld ontstaat er over twintig vragen daarvan een discussie." Dat valt procentueel gezien dus reuze mee.

"We bedenken onze toetsen samen met de scholen", vertelt Nynke Bakker, hoofd marketing en sales primair onderwijs bij Cito. "Het onderwijs verandert steeds en wij veranderen mee. Zo ontwikkelen we een nieuw kleutervolginstrument, Kleuter in Beeld, dat past bij hoe scholen hun kleuters willen volgen en dat natuurlijk ook voldoet als straks een kleutertoets niet meer mag. Je ziet ook dat scholen steeds minder klassikaal lesgeven, maar dat de lessen steeds meer op het individu worden afgestemd, daar houden wij dan ook weer rekening mee."Ook voor bijvoorbeeld blinde of slechtziende leerlingen ontwikkelt Cito aangepast materiaal, zoals bijvoorbeeld brailletoetsen. "Wij vinden het belangrijk er voor elk kind te zijn."

Romy Noordhof werkt op de afdeling bij CitoLab die de nieuwste producten bedenkt voor scholen. Zoals een app voor kinderen in groep 1-4 waarmee de spreekvaardigheid kan worden beoordeeld tot Robotmuis voor de onder- en middenbouw waarmee kan worden geoefend in probleemoplossend denken.

Voetballen

Ouders luisteren deze middag aandachtig naar de uitleg bij de vele stands, de kinderen zijn druk met andere zaken in het gebouw. Zo kunnen ze voetballen en kunnen ze zichzelf helemaal uitleven tijdens een verkleedpartij als piraat, prinses of hun favoriete dier om op de foto te gaan. Natuurlijk kunnen bezoekers ook zelf ter plekke een korte toets maken. Zoals een kijk- en luistertoets in het Engels, Frans en Duits. "Viel het mee of tegen?", vraagt een begeleider aan een deelnemer. "Eigenlijk beide", aldus een meneer die net de toets heeft gemaakt. "Het is alweer zo lang geleden, dat Frans en Duits." Even verderop, ter gelegenheid van het jubileum, wordt er een kunstwerk onthuld, gemaakt door Anne van der Velde. Deze komt ergens in het gebouw te hangen. De eerste open dag bij Cito ooit is een groot succes voor iedereen.

Bedrijven

Cito werkt niet alleen voor en met scholen, maar ook met bedrijven in hele diverse sectoren. "Vaak zijn dit sectoren waar veiligheid, wetgeving, gezondheid of beveiliging een rol speelt", aldus Hedy Becks, marketingspecialist bij Cito. "Zo kan men toetsen of werknemers de juiste kennis bezitten."

Arnhems fundament

Het fundament voor Cito werd in Arnhem gelegd door A.D. de Groot. Hij ontwikkelde een instrument (naar Amerikaans voorbeeld) dat alle kinderen dezelfde kansen gaf om te laten zien wat ze in hun mars hadden, ongeacht afkomst of sociale willekeur.

Meer berichten