Foto:

Gelderse politici kiezen voor een vitaal platteland

Op twaalf maart heeft het verkiezingsdebat Vitaal Platteland in Gelderland plaatsgevonden. Negen politieke partijen zijn in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein met elkaar en het publiek het debat aangegaan over de huidige staat en de toekomst van het buitengebied van Gelderland.

Gelderland levert je mooie streken, dat weten we allemaal. Natuur, landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie en ondernemen vinden allemaal een plek in het buitengebied van Gelderland. LTO-Noord, Gelders Particulier Grondbezit, Leisurelands, Nationaal Park de Hoge Veluwe en RECRON hebben de politiek gevraagd zich in te zetten voor samenhangend provinciaal beleid. De grote verscheidenheid van ons landelijk gebied vraagt om een natuurlijke, integrale benadering en om evenwichtig beleid.

Aan de hand van de thema's energie & ruimte, ruimte om te ondernemen en ruimte voor de natuur is het debat aangegaan. Het debat was scherp, interactief en de samenhang van deze aspecten van het buitengebied is benadrukt.

Aan de deelnemers van het debat is gevraagd hun visie samen te vatten in één krantenkop. Zoals te zien op de foto zijn er fundamentele verschillen in de visies van de partijen, dit betekent dat er echt wat te kiezen valt op 20 maart!

Meer berichten