Actiedag voor goed pensioen in Arnhem

Op maandag 18 maart gaan mensen in heel Nederland de straat op. Velen leggen ook het werk neer. De inzet: een goed pensioen waar iedereen ook op tijd van kan genieten.

In de regio Oost-Nederland komen de leden van de vakbonden FNV, CNV en VCP in actie in Arnhem. Op de Markt tegenover het provinciehuis komen we van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar om onze eisen kracht bij te zetten:

Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen, zodat mensen met zwaar werk gezond hun pensioen kunnen halen Indexatie voor elke generatie: een pensioen dat meestijgt met de lonen Een pensioen voor iedereen, ook zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Maar ook nu het goed gaat, weigert het kabinet om de harde werkers een tijdig pensioen te gunnen.

Erger nog: als vakbonden in een bedrijfstak een vroegpensioen afspreken met de werkgever, wordt het grootste deel afgepakt door de belastingdienst.

Ook honderdduizenden ouderen voelen dagelijks in hun portemonnee dat de pensioenen al jaren niet meestijgen met de prijzen. En de zorg over het aantal Nederlanders dat te weinig of überhaupt geen pensioen opbouwt, neemt toe.

Vanuit de sectoren Metaal en Bouwen Wonen wordt opgeroepen tot staken. De stakers komen naar Arnhem. In Ommen gaat Pacton trailers staken. Van VION Groenlo komen twee bussen met demonstranten naar Arnhem. Ook het bedrijf Lantor uit Veenendaal staakt op die dag. De focus ligt bij dit laatste bedrijf op de cao, waar pensioen een onderdeel van is.

Opgeven en meer informatie op www.fnv.nl/goedpensioen

Oproep: Ga stemmen op 20 maart en stem voor een socialer Nederland en een goed pensioen

De datum van de actiedag van de vakbonden is bewust gekozen: twee dagen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die zijn ook belangrijk voor de Eerste Kamer en daarmee het draagvlak voor het kabinet Rutte III. Ga dus vooral stemmen en stem voor een goed pensioen en een socialer Nederland.

Meer berichten