Foto:

Help de bij een handje in Klarenbeek

Tijdens de rondleiding door het park krijgt iedereen veel informatie over de wilde bijen. Er zijn zo'n 360 soorten, waarvan de honingbij er één is. Ook is de hommel een bij. "Oh, dat wist ik helemaal niet", roept een deelneemster verwonderd. Weer wat geleerd. Er wordt gesproken over bloemen en de soorten grond die goed zijn voor bloemen.

door Marnix ten Brinke

Arnhem - Het was voor velen een leerzame ochtend op Park Klarenbeek. Daar organiseerde Arnhem Zoemt een buitenbijeenkomst onder de noemer Park Klarenbeek Zoemt. Uiteindelijk doel: het opzetten van werkgroep van mensen die geïnteresseerd zijn om een deel van het park bloemrijker en aantrekkelijk te maken voor de wilde bij en andere bestuivers.
Zo'n dertig man waren op de oproep afgekomen, sommigen met hun kinderen of hond. Belangrijk voordeel: het was droog. Of zoals een deelnemer het verwoorde: "de weergoden zijn met ons!".
Heidi Uenk van Arnhem Zoemt begint met een verhaal over de bijen en dat het niet goed met hen gaat, iets dat de meeste aanwezigen wel wisten. "De wilde bij wordt bedreigd in zijn bestaan en dat heeft weer gevolgen voor andere dieren die afhankelijk zijn van de bij. Als de bij verdwijnt heeft dat grote gevolgen voor ons eco-systeem. Zo is tachtig procent van ons huidige voedsel bijvoorbeeld afhankelijk van deze insecten."
Marja van der Veen en Astrid Boerkamp die Arnhem Zoemt een paar jaar geleden hebben opgericht uit zorg voor de bij zijn ook van de partij. Zij nemen de groep eventjes later in twee delen mee door het park, in de hoop mensen enthousiast te maken voor de werkgroep. Wat dat is het doel van Arnhem Zoemt, inwoners van Arnhem zelf aan de slag te laten gaan met het maken van een beter leefgebied voor de bij. "Dat kan al heel kleinschalig. Door het zaaien van bepaalde bloemen in je tuin en door minder tegels te plaatsen."

Motivatie

Iedereen luistert aandachtig. De reden om mee te doen aan de bijeenkomst zijn vrij divers. "Wij zijn op de Hoogkamp en Gulden Bodem bezig om groene perken in onze wijk anders te beplanten voor de bijen van de bijenkorven die in onze buurt staan", vertelt een mevrouw. Weer een ander woont in een bovenwoning op de Geitenkamp. "Ik ben graag buiten en doe graag iets", vertelt ze over haar motivatie om hier te zijn.
"De gemeente heeft een stukje grond voor ons beschikbaar gesteld waar wij mogen experimenteren", vertelt Uenk. "Daar willen wij een soort proeftuin zijn om te kijken hoe we het beste dit stukje natuur kunnen beheren voor de bij, zodat we dit ook op andere plekken in Arnhem kunnen doen. De werkgroep die wij hiervoor willen oprichten komt hiervoor zo'n vier keer per jaar bij elkaar om wat te doen."
Wie interesse heeft om de bij een handje te helpen in Park Klarenbeek kan zich aanmelden via arnhemzoemt@gmail.com of een kijkje nemen op de website www.arnhemzoemt.nl.

Meer berichten