Water Natuurlijk: ook actief in Arnhem Zuid, Over Betuwe en Lingewaard

Behalve het provinciebestuur kunnen we op 20 maart ook het waterschapsbestuur kiezen. In het Waterschap Rivierenland, actief in het gebied tussen de grote rivieren van Fort Pannerden tot Papendrecht, wil Water Natuurlijk weer sterk uit de bus komen. Op lijst 3 staan 38 gemotiveerde vrouwen en mannen die verspreid over het werkgebied wonen.

Joël van der Loo: klimaatverandering tegengaan

Joël van der Loo, kandidaat nummer 11, woont In Arnhem, waar hij raadslid is voor GroenLinks. Hij omschrijft zichzelf als een “bioloog met een fascinatie voor van alles en nog wat” en hij heeft in elke geval ook een sterke betrokkenheid met duurzaam waterbeheer. Als voorbeeld noemt hij één van de successen van Water Natuurlijk: het ‘verduurzamen’ van de waterzuivering bij Driel. Alle woningen in de Arnhemse wijk Schuijtgraaf zullen worden voorzien van stadsverwarming door gebruik te maken de restwarmte van de zuivering in Driel. Ook worden er zonnepanelen geplaatst bij de zuiveringsinstallatie, genoeg om 700 huishoudens van stroom te voorzien.

Joël Van der Loo: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe waterschappen kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de doelen van Parijs. Ik heb me aangesloten bij Water Natuurlijk om deze boodschap uit te dragen.”

Dia Vennis: inwoners betrekken bij het beleid

Dia Vennis (op plaats 12 van de lijst) woont in Elst in de gemeente Overbetuwe waar zij raadslid is namens de lokale partij Burgerbelangen Overbetuwe. Dia Vennis: “Mijn reden om politiek actief te worden was dat ik het belangrijk vind dat politiek transparant is en inwoners betrekt bij beleidsvraagstukken. Water Natuurlijk werkt aan een cultuuromslag binnen het Waterschap, meer openheid en transparantie over het werk en meer participatie van burgers binnen de projecten. Dit is belangrijk voor de inwoners, bijvoorbeeld als je aan de te versterken dijk woont in Oosterhout of Slijk Ewijk.”

Een van de zaken waar Dia Vennis zich voor wil inzetten is plasticvervuiling in en rondom ons water tegen te gaan. “Het zou fantastisch zijn als cosmeticabedrijven microplastic weren uit onze cosmeticaproducten. Bijvoorbeeld microplastic in onze tandpasta omdat de gel dan zo mooi glinstert. Deze microplastics zijn erg moeilijk te zuiveren uit ons drinkwater. Ditzelfde geldt ook voor medicijnresten. Praktische oplossingen en mensen bewust maken van mogelijkheden en keuzes vormen een mooie uitdaging en daarom kies ik voor Water Natuurlijk.”

Lianne Duiven: samenwerken aan breed gedragen en duurzame oplossingen

Lianne Duiven te Bemmel staat op nummer 31 van de lijst. Zij is in de gemeente Lingewaard al 12 jaar actief als gemeenteraadslid; zij is fractievoorzitter van GroenLinks. Ze stelt zich op als verbinder, creatieve denker en netwerker. Samen met anderen werkt zij aan breed gedragen en duurzame oplossingen. Zij noemt als voorbeeld één van de vele initiatieven waar zij aan meegewerkt heeft: “Waterschap Rivierenland beheert sloten en rivieroevers. Een uitgelezen kans om die ook te gebruiken voor het vergroten van biodiversiteit. In Lingewaard is in contact met de imkervereniging hiermee gestart. Imkers hebben locaties bij de waterschappen waar ze hun bijen kunnen plaatsen. Maar er kan meer. Zoals meer dijken en oevers inzaaien met bloemrijke mengsels in plaats van gras. Mooi om van te genieten tijdens een wandel- of fietstocht en van levensbelang voor insecten. Daar maakt Water Natuurlijk zich sterk voor.”

Hennie Roorda: toekomstbestendig waterbeheer

De kandidatenlijst van Water Natuurlijk wordt aangevoerd door Hennie Roorda, een ervaren bestuurder die na het raadslidmaatschap in Nijmegen overstapte naar het waterschap. Daar heeft zij inmiddels 10 jaar ervaring in het waterschapsbestuur, waarvan de laatste 9 als dagelijks bestuurder (heemraad).

”Mijn streven is het waterbeheer toekomstbestendig te maken” stelt de lijsttrekker. “Zeker in zo’n rivierrijk waterschap als dat van ons is dat van groot belang! Hoe? Door rivieren meer ruimte te geven of te kiezen voor slimme innovatieve oplossingen, waardoor grootscheepse dijkverzwaring niet nodig is. Naast veiligheid werken we zo ook aan leefbaarheid, recreatie en natuur.” Ook wil Water Natuurlijk samen met gemeentes en bewoners werken aan klimaatbestendige steden. Daar geeft water geen overlast maar wel verkoeling zorgt op warme dagen. En door aanleg van groen- en watervoorzieningen wordt het leven in de stad prettiger en gezonder. Voor Hennie Roorda hoort bij toekomstbestendig beheer ook: van afvalwater energie en grondstoffen maken, constant werken aan de waterkwaliteit. “Medicijnresten en microplastics horen gewoon niet in ons oppervlaktewater. We moeten ervoor zorgen dat we zorgeloos kunnen blijven zwemmen en recreëren in en rond ons prachtige waterrijke Rivierenland!”

Meer berichten