Foto:

Arnhem van start als Age Friendly Cultural City

Arnhem is een van de zeven nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma 'Age Friendly Cultural Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met dit programma moedigt het Fonds sinds 2016 steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Kunst en cultuur verlevendigen de stad en verbinden inwoners met elkaar. Arnhem heeft een veelzijdig en hoogwaardige kunst- en cultuuraanbod. Cultuur speelt een verbindende rol waar het gaat om ontmoeting en activering. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk dat cultuur als middel ingezet wordt in het belang van de ouderen. Samen met een groot aantal samenwerkingspartners uit de kunsten en zorg & welzijn gaat Rozet de komende twee jaar aan de slag met het uitbreiden van mooie projecten voor en door ouderen. Onder de noemer: 'Het bruist aan de Rijn'. Rozet is blij dat met deze steun prachtige nieuwe projecten uitgerold kunnen worden. Kunst en cultuur activeert, stimuleert ontmoeting, en maakt vrolijk en helpt zo mee om langer gezond te leven.

Age Friendly Cultural Cities
Het Fonds werkt, gedurende 2 jaar, in dit programma samen met gemeenten, culturele instellingen en hun partners aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. Deze editie doen naast Arnhem, Edam-Volendam, Roermond, Houten, Oldenzaal, Lelystad en Dronten mee.

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs
Tevens strijden de zeven steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking. Een deskundige jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, beoordeelt welke de stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2020 uitgereikt.

Kunst- en cultuuraanbod op peil houden
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: "Het Fonds wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat zij meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij zijn verheugd dat Arnhem een van de deelnemende steden is en zo het kunst en cultuuraanbod voor ouderen op peil houdt en verduurzaamt".

24 Steden verspreid over het hele land
Inmiddels zetten 24 steden, verspreid over het land, zich in voor verankering van ouderen en cultuurparticipatie. In 2016 ging 'Age Friendly Cultural Cities' voor het eerst van start met de steden Amsterdam (winnaar 2016), Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Daarna volgden Utrecht, Deventer, Doetinchem, Groningen (stad en provincie) en Emmen (winnaar 2018). In het najaar van 2019 strijden Amersfoort, Alkmaar, Haarlem, Middelburg e.o., 's-Hertogenbosch en Helmond om de prijs.

Meer berichten