Intensiever samenwerken met 2Switch

De gemeenten Duiven en Westervoort gaan nog intensiever samenwerken met 2Switch op het gebied van afvalinzameling. Op donderdag 14 februari om 13.00 uur zetten Hans Breunissen (wethouder gemeente Westervoort), Ton Spaargaren (wethouder gemeente Duiven) en  Onno in 't Veld (directeur  Stichting 2Switch) hun handtekening onder het nieuwe contract voor de komende vijf jaar. Dat gebeurt in de kringloopwinkel van 2Switch, Het Vergun 17 in Westervoort, die pas geleden opnieuw is ingericht. 
 
Contract
De gemeenten sluiten  een 5-jarig contract af voor de inzameling van herbruikbaar huisraad, elektrische apparaten en oud ijzer (voortzetting). Vanaf 2020 gaat 2Switch ook de inzameling en verwerking van textiel verzorgen in Westervoort. In Duiven zamelt 2Switch nu ook het textiel op het afvalaanbiedstation in.  
 
Bij het maken van de nieuwe afspraken is heel goed gekeken naar het thema circulaire economie en de vraag hoe we hier in de gemeenten meer op kunnen inzetten. Dat is een doelstelling die beide gemeenten hebben. 2Switch wil hier ook aan bijdragen en wil werken aan (nog) meer hergebruik van producten en materialen. Een van de manieren om dat te doen is de samenwerking met lokale partners en al bestaande initiatieven te versterken. Bijvoorbeeld met het Repaircafé. 
 
Door de uitbreiding van de activiteiten ontstaat er meer lokale werkgelegenheid (of werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).  
 
Een fijne bijkomstigheid voor de inwoners van de gemeente Duiven is dat zij nu kosteloos spullen thuis kunnen laten ophalen door 2Switch. Dit stimuleert het hergebruik. Want afval is tenslotte grondstof! 
 
 
 

Meer berichten