Installatie John Berends

In een bijzondere vergadering van Provinciale Staten op 6 februari 2019 is de installatie van John Berends als commissaris van de Koning in Gelderland.

Plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten, Kees van Baak: 'John Berends past uitstekend in de Gelderse profielschets voor het ambt van commissaris van de Koning. Hij heeft bestuurlijke ervaring en een uitstekende politieke antenne. Hij is toegankelijk, zijn ontspannen stijl van opereren en brede netwerk maken hem dé aangewezen persoon het boegbeeld van en voor alle Gelderlanders te worden'. Berends neemt het stokje over van Clemens Cornielje die 13,5 jaar commissaris van de Koning in Gelderland was.

Koninklijk Besluit
Op 12 december 2018 namen de Gelderse Staten het besluit om Berends bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren aan te bevelen voor de functie van commissaris van de Koning. Op 23 januari 2019 werd hij door de Koning beëdigd.

Politiek bestuurder
John Berends is sinds 1998 actief als politiek bestuurder. Eerst als wethouder in Zwolle, daarna als burgemeester van Harderwijk en sinds 2012 is hij burgemeester in de gemeente Apeldoorn.
Datum
De installatie is op 6 februari 2019, start 14:00 en duurt tot 15:30 uur. De vergadering live kijken kan via www.gelderland.nl/statenlive.

Meer berichten