Directeur Wiebren Buma vertrekt bij het Gelders Orkest

Arnhem - De Raad van Toezicht van Het Gelders Orkest laat u weten dat onze directeur, Wiebren Buma, na rijp beraad en in goed overleg zijn functie per 1 februari a.s. neerlegt. Buma is aangetreden op een moment dat donkere wolken zich samentrokken boven het voortbestaan van een kwalitatief hoogwaardig symfonisch orkest met een daarbij passende bezetting. Een traditie van bijna 130 jaar stond op het spel. Subsidiërende overheden bouwden hun structurele subsidie af of beperkten deze aanzienlijk. Het Gelders Orkest stond voor een hele moeilijke opgave.

Wiebren Buma heeft zich bekwaam, met volharding en overtuigingskracht ingezet om het orkest in een nieuw samenwerkingsverband met het Orkest van het Oosten weer toekomstperspectief te geven. Dat is gelukt. De beide orkesten gaan op in een nieuwe organisatie, mede mogelijk gemaakt door de beide provincies, een aantal steden in Gelderland en Overijssel en het Rijk. Wij zijn Wiebren Buma hiervoor bijzondere dank verschuldigd. Buma wil zich nu op een andere invulling van zijn werkzame leven kunnen richten, dan het formeel afronden van de fusie, die voorzien is per 1 juni aanstaande. Hij is niet beschikbaar voor een rol bij het orkest na fusiedatum. Onze directeur heeft te kennen gegeven dat hij zijn beste krachten heeft gegeven in het vaak moeizame traject, dat uiteindelijk tot dit mooie resultaat heeft geleid en kijkt daar met trots en voldoening op terug.

De Raad van toezicht van Het Gelders Orkest betreurt zijn vertrek, begrijpt zijn beweegredenen en respecteert zijn besluit. De Raad van toezicht heeft Peter de Leeuwerk te Oosterbeek benoemd tot interim-directeur tot aan de fusiedatum. Peter de Leeuwerk heeft eerder de directie van het orkest waargenomen, kent het orkest goed en heeft ruime ervaring met fusieprocessen.

Meer berichten