Brenda Nijhe, oprichter en beheerder van de facebookpagina "Gele Hesjes Arnhem" voor de - volgens vele hesjes - de veel te dure gele kubus.
Brenda Nijhe, oprichter en beheerder van de facebookpagina "Gele Hesjes Arnhem" voor de - volgens vele hesjes - de veel te dure gele kubus. (Foto: Erlend Josephy)

Gele hesjes: idealisten ook in Arnhem

In mei 1968 brak vanuit Parijs in Frankrijk een studentenopstand uit, die een algemene staking over het hele land tot gevolg had. Al gauw namen deze manifestaties bijna revolutionaire vormen aan, waarbij etniciteit, cultuur, klasse en leeftijd geen rol speelden.

door Erlend Joséphy

Arnhem - Toeval of niet, maar precies vijftig jaar later in mei 2018 startte, alweer in Frankrijk, een online protestbeweging. Deze protestbeweging leidde uiteindelijk tot demonstraties waarbij de betogers gele veiligheidshesjes (Gilets Jaunes) droegen. Deze demonstraties waren in eerste instantie gericht tegen de in hun ogen te hoge brandstofprijzen, maar later ook tegen te hoge belastingen en het beleid van president Macron.

Ook in Arnhem

Deze beweging waaide over naar Nederland en ook in Arnhem groeide het aantal gele hesjes snel. Brenda Nije, oprichter en beheerder van de facebookpagina 'gele hesjes Arnhem': "Ik organiseer ook demonstraties en vraag hiervoor toestemming aan de gemeente, maar dan moeten zich wel minimaal een stuk of dertig deelnemers hebben gemeld. Omdat de gele hesjes geen organisatiestructuur kennen heb je van tevoren weinig of geen zicht op wie er naar die demonstraties komen. Tot nu toe hebben we gelukkig een redelijke opkomst en weinig of geen Hesjes gezien, die uit waren op provocaties of gewelddadige rellen, en dat willen we graag zo houden. Waarom ik mij heb aangesloten bij de gele hesjes? Kijk eens om je heen, je ziet toch dat er veel misstanden zijn? Die heb ik zelf ook moeten ervaren. Vanwege het feit dat een toenmalige werkgever mij niet wenste te betalen ontstond er huurachterstand en werd ik uiteindelijk mijn huis uit gezet. Anderhalf jaar heb ik op straat geleefd, ik was zwanger, en daar stond ik met mijn dikke buik een uitkering op te halen. Ik was niet verslaafd, dus hoorde ik niet tot de categorie van verslaafden en paste ik dus ook niet in het gemeentelijk daklozenbeleid. En alles wordt maar duurder, alleen al in 2019 zullen de woonlasten voor gezinnen met 600 euro- en voor alleenstaanden met € 400 euro per maand stijgen. De armen worden steeds armer en de rijken steeds rijker. Maar het is niet alleen arme bevolking die met een Geel Hesje lopen. Er zitten ook veel mensen uit de middenklasse tussen; AOW-ers die geen kant uit kunnen; maar ook mensen uit de hogere inkomensgroepen. Een fatsoenlijk huur- of koophuis is niet meer te betalen, bovendien moet heel Nederland aan de elektriciteit, terwijl de daarvoor benodigde opwek capaciteit nog lang niet voorhanden is. Maar wel het gas vast flink duurder maken plus andere vaste lasten. Kijk, daartegen strijden wij nou. Die trend moet een halt worden toegeroepen, anders gaat ons land naar de knoppen. Men moest eens wat vaker een gewone uitkeringstrekker om zijn mening vragen, dan zou er beslist ander beleid uitkomen. En wat ons betreft mag het kabinet Rutte weg. Zo spoedig mogelijk!"

Meer berichten