Rijnstate onderzoekt vestiging in Overbetuwe

Rijnstate start een haalbaarheidsonderzoek naar een vestiging in de gemeente Overbetuwe. Dit onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis, aansluitend op de ontwikkelingen in de zorg en in de zorgvraag.

Gezien de bevolkingsontwikkeling van Arnhem-Zuid en Overbetuwe onderzoekt Rijnstate of de zorgfuncties die nu in de polikliniek in Arnhem-Zuid worden aangeboden, verplaatst en uitgebreid kunnen worden naar een nieuwe locatie in de gemeente Overbetuwe.

Rijnstate onderzoekt in overleg met de gemeente of er een nieuw pand zou kunnen komen in Elst. De locatie die Rijnstate hiervoor op het oog heeft, is de stationsomgeving Elst Centraal. Volgens de gemeente zou een ziekenhuisfunctie een goede aanvulling zijn op de aanwezige voorzieningen in Elst. De gemeenteraad is vandaag geïnformeerd over het haalbaarheidsonderzoek.

Zorgvuldig onderzoek
Rijnstate en de gemeente Overbetuwe trekken samen op in het onderzoek. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: 'We zijn en gaan in gesprek met alle belanghebbenden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking met andere zorgverleners in de regio. Dit doen we zorgvuldig en daar nemen we dus ook de tijd voor.'
Rijnstate verwacht dat in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk wordt of het plan haalbaar is en het besluit kan worden genomen of het doorgaat. De start van de bouw van het nieuwe pand zou dan plaatsvinden in 2021. Rijnstate wil hier een breed palet van poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. Verschillende medisch specialisten zullen hier spreekuur houden, zoals de kinderarts, gynaecoloog en kno-arts. Ook willen ze kleine, veelvoorkomende poliklinische ingrepen uitvoeren op deze locatie.

Breder onderzoek huisvesting Rijnstate
Wim van Harten licht de reden van het onderzoek toe: 'Ons huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen. En omdat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten we ook minder vastgoed nodig te hebben. In dit kader hebben we onderzocht welke huisvesting we op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben. De verplaatsing van onze polikliniek in Arnhem-Zuid naar de gemeente Overbetuwe en uitbreiding van ons zorgaanbod in deze gemeente, zorgt ervoor dat we dichter bij veel van onze patiënten zitten en dat we oud vastgoed kunnen afstoten. Ook willen we ons oude pand in Velp verkopen en onderzoeken welke zorgactiviteiten we vanuit welke locatie in de gemeente Rheden blijven aanbieden, in overleg met huisartsen. Onze locatie in Zevenaar willen we verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg. Met deze ontwikkelingen kunnen we in onze hoofdvestiging aan de Wagnerlaan in Arnhem ruimte creëren voor meer acute en complexe zorg.'
Vanuit al deze locaties houdt Rijnstate in samenwerking met alle zorgpartijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed volledige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg beschikbaar en toegankelijk voor de hele regio.

Meer berichten