Foto:

Leden De Gevleugelde Vrienden Velp wereldkampioen

Op de wereldshow te Zwolle zijn de heren Rene Poessenauw en Freddie van den Anker in de prijzen gevallen.

Renée met een Halsband Parkiet
en Freddie met een Roodstuit Parkiet Opaline

Beide heren zijn lid van vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden te Velp
Een kleine vereniging met enthousiaste vogelkwekers en met veel vogels van zeer goede kwaliteit. Zowel Kleurkanaries, Postuurkanaries als Tropische vogels en Parkieten.
Kwekers sturen hun top vogels naar de onderlinge show in Velp, de District show te Huissen en nu de wereldshow in Zwolle.

Het resultaat van deze wereldshow is een bekroning van hun kweek van dit jaar.

De vereniging zetelt in de Dr. Van Voorthuizenschool, schoolstraat 12 te Velp. Hier vind elke eerste dinsdag van de maand een inloop avond plaats. Daar kunnen de kwekers van gedachten wisselen en hun kweekervaring met de andere sportvrienden delen.

De vereniging is landelijk aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), die op haar beurt is aangesloten bij het internationale COM (Confederation Ornithologie Mondial)

Elk jaar vind er in de maand januari een wereldshow plaats. Dit jaar in Nederland en georganiseerd door de NBvV en wel in de IJsselhal te Zwolle.

Voor meer informatie kunt U terecht op de volgende websites;
www.nbvv.nl
www.gevleugeldevriendenvelp.nl

Meer berichten