Hoofdrol voor ervaringsdeskundigen bij Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

Hoofdrol voor ervaringsdeskundigen bij Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders wil de normen voor toegankelijkheid bij nieuwe gemeentelijke gebouwen aanpassen. Vandaag is daartoe een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd. Het college wil de tot nu toe gebruikte normen uit het bouwbesluit vervangen door de recentere, ruimere IT standaard 2018 (Integrale Toegankelijkheidsstandaard). Bovendien neemt Arnhem aanvullende wensen mee van het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg).

Belangrijke verandering, naast ruimere normen, is dat ervaringsdeskundigen bij bouwprojecten meekijken en checken of de toegankelijkheid daadwerkelijk geborgd is zoals afgesproken bij de start. De ervaringsdeskundigen maken zelf gebruik van een rolstoel, een scootmobiel, een hulphond, of andere hulpmiddelen en hebben overstijgende kennis van toegankelijkheid.

Uitgangspunt
De Arnhemse Standaard Toegankelijkheid die het college heeft opgesteld, wordt gebruikt als uitgangspunt bij bouwprojecten. De financiële consequenties van de invoering van de Arnhemse Standaard worden de komende maanden in beeld gebracht. Deze kunnen dan door de gemeenteraad afgewogen bij de perspectiefnota en MJPB 2020-2023.

Mooie eerste stap
Voorzitter van het Apcg Dick Cochius geeft aan dat met de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid een mooie eerste stap gezet is om het VN verdrag voor mensen met een beperking, wat op 14 juli 2016 in Nederland van kracht werd, in Arnhem daadwerkelijk in de praktijk te brengen. "Wat we uiteindelijk willen bereiken met deze standaard, is dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is". Het Apcg heeft een aantal wensen geformuleerd die Arnhem bovenop de IT-standaard 2018 wil toepassen. Deze gaan o.a. over een ruimere maatvoering van het invalidentoilet, lift en rolstoelplaatsen. Zodat ook inwoners met een grotere elektrische rolstoel of scootmobiel hier goed gebruik van kunnen maken.

Openbare ruimte en evenementen
Ook voor de openbare ruimte wordt aan een Arnhemse Standaard Toegankelijkheid gewerkt. Er komt onder andere een kaart van geheel Arnhem met daarop de hoofdlooproutes in de stad. Aan deze routes kunnen voorwaarden worden meegeven voor toegankelijkheid, zoals goede afscheidingen, zitbankjes, geleidingen voor blinden, etc. In 2019 worden afspraken gemaakt over toegankelijkheid bij evenementen.

Arnhem werkt aan inclusie
Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: "Het is belangrijk dat iedereen in Arnhem mee kan doen. Het helpt als we bij het maken van plannen altijd vooraf kijken hoe we gebouwen en openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Onze Arnhemse norm is daarbij het nieuwe uitgangspunt. En het is goed dat we daarin samenwerken met het APCG. Zij hebben de ervaringen vanuit de praktijk. Dit is een mooie stap om als Arnhem te zetten in het uitvoeren (of toepassen) van het VN verdrag."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden