Zeven zorgfuncties van Rijnstate beoordeeld als topklinisch

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) lanceren op 10 december 2018 het STZ Topklinisch Zorgregister, een online overzicht van zeer complexe, 'topklinische' zorgfuncties van STZ-ziekenhuizen. Het STZ Topklinisch Zorgregister bevat bijna honderd complexe zorgfuncties die als 'topklinisch' zijn beoordeeld door een commissie. De term 'topklinische zorgfunctie' wordt gebruikt voor de behandelingsaanpak van complexe aandoeningen, waarbij excellente patiëntenzorg wordt gecombineerd met opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek. 

Ook van Rijnstate zijn zeven bijzondere functies als topklinisch beoordeeld en opgenomen in het register. Dit zijn:
-    Rijnstate Oncologisch Centrum: de behandeling van borstkanker, longkanker, urologische kanker en maag-darm-leverkanker;
-    Rijnstate Vasculair Centrum: de behandeling van hart- en vaatziekten;
-    Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg: de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen;
-    Bariatrische chirurgie: de zorg rondom maagverkleinende operaties tegen overgewicht;
-    Diagnostiek en behandeling van patiënten in coma na een reanimatie;
-    De behandeling van HIV;
-    De behandeling van Crohn en Colitis.

De 26 STZ-ziekenhuizen konden hun bijzondere functies aanmelden voor het register, waarop de commissie deze heeft beoordeeld op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Zo zijn de functies beoordeeld op de aard van het ziektebeeld, of er gespecialiseerde diagnostiek voor nodig is, of ze bijzondere behandelingen bevatten en of de behandeling multidisciplinair wordt aangepakt. Na deze uitgebreide beoordeling heeft de commissie vastgesteld welke functies daadwerkelijk topklinisch zijn en dus in het Zorgregister zijn opgenomen.
De commissie wordt geleid door oud-STZ-voorzitter Marjanne Sint en bestaat verder uit medici die al dan niet verbonden zijn aan topklinische ziekenhuizen en vertegenwoordigingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland. 

Het openbare, online raadpleegbare register (www.stz.nl/zorgregister) is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten en andere belangstellenden, maar ook de 'eerstelijnszorg' – verwijzers zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen – wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het register te gebruiken.

www.stz.nl/zorgregister

Topklinische opleidingsziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet direct zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 van deze ziekenhuizen. 

Rijnstate is een topklinische ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. Onze kwalitatief hoogwaardige en veilige ziekenhuiszorg is altijd dichtbij voor alle inwoners van de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Rijnstate is met circa 5.500 medewerkers de grootste werkgever van de regio Arnhem.

Meer berichten