SpijkerPeil: de eerste stappen op weg naar een Wijkdemocratie!

In het Spijkerkwartier wordt van 12 t/m 19 december een peiling (SpijkerPeil) onder wijkbewoners gehouden. Wijkbewoners boven de 16 jaar worden per brief persoonlijk uitgenodigd. Zij krijgen via SpijkerPeil de mogelijkheid om aan te geven welke zaken in de wijk zij meer of minder belangrijk vinden.

Voor de eerste peiling is, in overleg met een groep bewoners, een lijst met wijkonderwerpen opgesteld. Vervolgens krijgen wijkbewoners één of tweemaal per jaar de gelegenheid aan die onderwerpen punten toe te kennen. Bovendien kan Iedereen ook zelf nieuwe onderwerpen aandragen die, bij voldoende belangstelling, in een volgende peiling worden meegenomen.

Het waarderen van de onderwerpen (via het verdelen van 100 punten) zal via het internet gebeuren (www.spijkerpeil.nl). Voor mensen die daar minder vaardig mee zijn zal er op 15 december van 11.00 tot 17.00 uur gelegenheid zijn om dat, eventueel met hulp, in het Buurtcentrum De Lommerd te doen.
De uitslag van SpijkerPeil wordt openbaar gemaakt en is beschikbaar voor een ieder die van die informatie gebruik wil maken. Buurtbewoners, (wijk-) werkgroepen, overheden en andere instanties krijgen zo inzicht in wat er onder wijkbewoners leeft en speelt.
Uiteraard is de uitslag anoniem!

Op basis van de uitslag van de peiling kunnen ook informatie- of actie-avonden georganiseerd worden in het Buurtcentrum De Lommerd. Wie weet volgen daar weer (nieuwe) initiatieven door en voor wijkbewoners uit.
Hiermee hopen we een stap te zetten in het vergroten van de betrokkenheid van wijkbewoners bij alles wat er speelt in de wijk. Maar zeker ook de stem van de bewoners te laten horen in gesprekken met de Gemeente (en andere organisaties) aangaande haar/hun plannen die betrekking hebben op het Spijkerkwartier.

Werkgroep VanBuurtenWeten
Info.spijkerpeil@gmail.com
www.spijkerpeil.nl
06 44379975 (WASM van Gent)

Meer berichten