Foto:

Parkeerperikelen in de binnenstad

"Handhaving is bij de gemeente Arnhem echt een ondergeschoven kindje", aldus een binnenstadbewoner. "Dan komen er binnenkort een paar bij, maar het is gewoon te weinig."

door Marnix ten Brinke

Arnhem - Maandelijks organiseert bewonersgroep Arnhems Hart voor bewoners in het centrum een Buurttafel in Filmhuis Focus. Deze week stond de parkeerproblematiek in de binnenstad en de schil er omheen centraal. Naast bewoners was er ook een afvaardiging van de gemeente (afdeling beheer), handhaving en een handhaver zelf.

Bij veel bewoners leeft het gevoel dat opbrengsten van het parkeren belangrijker worden gezien voor de gemeente, dan de leefbaarheid in het centrum. "Het gaat gewoon om euro's", zoals een bewoner het verwoorde. "Ik vind ook dat er na 11.00 uur geen ontheffing meer moet worden gegeven voor vrachtauto's en bestelbusjes om de winkelstraten in te mogen rijden om te laden en lossen. Dat kan makkelijk voor 11.00 uur." Andere bewoners zijn het met hem eens. "Zou er niet gewerkt gaan worden met diverse distributiepunten langs de randen van het centrum en vervolgens met een elektrisch karretje de producten naar de winkels zouden worden gebracht?", vraagt een andere bewoner. Maar dit blijkt nog in de kinderschoenen te staan en het kan nog wel jaren duren voordat het geregeld wordt.

Volgens handhaver Richard is voor zijn team het grootste probleem de ondernemers die hun voertuigen in het centrum parkeren. "Ze gebruiken vaak het excuus dat ze aan het laden en lossen zijn, maar als we vijftien minuten geen activiteit bij de auto of bus waarnemen, krijgen ze gewoon een bon. Ze weten best dat ze er niet mogen parkeren."

Een ander zorgpunt voor veel bewoners zijn de fietsen die overal maar neergezet worden. "Sommigen staan er al wel tien jaar om een lantaarnpaal heen", vertelt een bewoonster. "Met zo'n sticker dat ze worden opgehaald, maar dat gebeurt nooit." Een andere bewoonster vult aan: "Als ik klaag krijg ik vaak te horen dat ik nou eenmaal in de binnenstad woon en er dus maar aan moet wennen. Nou, dat doe ik niet."

Ondanks de vaak wat kritische toon van bewoners waren er ook wel positieve dingen te melden. "Ik vind dat je de handhavers wel vaak op straat ziet, soms wel twee tot drie keer per dag bij mij thuis in de buurt." Een andere bewoonster geeft aan dat ze de handhavers niet ziet; "maar ik woon dan ook hoog in een appartement." Een andere positieve aanwinst vinden de aanwezigen deze middag de bezoekerspas. Hiermee kunnen binnenstadbewoners op bepaalde plekken hun bezoek gratis laten parkeren. Een pas kost jaarlijks 21,00 euro en men krijgt dan 300 uur om het bezoek te laten parkeren.

Veel van de kritiek die bewoners uiten hebben te maken met het beleid dat door de gemeenteraad is ingesteld. De afdeling beheer voert uit wat de politiek met elkaar afspreekt. Voor echte veranderingen moeten de bewoners dan ook bij de politiek zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer berichten