VVO voert actie voor meer vrijwilligers

Voetbalvereniging VVO uit Velp vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en daarnaast dat de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut.

Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert VVO te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het is daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk. Met behulp van de aanpak 'Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd' van de Gelderse Sportfederatie (GSF) gaat VVO binnenkort nieuwe vrijwilligers binden.

Voorzitter Daan Appels: "We zijn al een tijd bezig te kijken hoe we meer vrijwilligers aan ons kunnen binden. Voor de voortgang is dat van groot belang. Het kan niet zo zijn dat al het werk op de schouders komt van een relatief kleine groep. De inventarisatie van de werkzaamheden die we hebben gemaakt, laat zien dat er meer handjes nodig zijn. Vrijwilligers die bardiensten draaien bijvoorbeeld, maar ook scheidsrechters en mensen die af en toe helpen bij het onderhoud van het complex. Je zou kunnen zeggen dat er voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen een klus is naar wens."

De cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd wordt bij VVO gegeven door Roel Hazenberg van de GSF. "Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport", zegt hij. "Ook voetbalverenigingen worden gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging. Het is fantastisch dat ook VVO het fundament wil verstevigen."

"Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er gewoon bij", stelt Daan Appels. "Daarom zijn we de actie 'Doe je ook mee?' gestart. Nogmaals: voor iedereen is iets passends te bedenken en als we het samen doen blijft het voor iedereen leuk."

In de loop van november zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen.

Meer berichten