Foto:

Het boa-team van de gemeenten Duiven en Westervoort

Sinds september hebben de gemeenten Duiven en Westervoort gezamenlijk drie buitengewoon opsporingsambtenaren die samen proberen te zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. Door de aanstelling van Debby per september kennen de gemeenten Duiven en Westervoort nu een 3-hoofdig boa-team: Adem, Daan en Debby. U heeft ze wellicht al ontmoet of in uw wijk aan het werk gezien. De komende tijd gaat u meer van hen gaan zien via al onze kanalen.

De komende periode wordt er in de media extra aandacht besteed aan de werkzaamheden van deze 3 boa's. De gemeenten Duiven en Westervoort geeft u op deze manier een kijkje in hun keuken en proberen u zo mee te nemen in wat hun werk op straat zoal inhoudt: hoe ze te werk gaan, waar ze tegenaan lopen, wat ze bereiken, wat ze meemaken, wat onze bewoners veelal bezighoudt maar ook om informatie te delen over hoe de regelgeving ook alweer in elkaar zit.
Het doel van deze media-aandacht is vooral het boa-vak eens een podium te bieden en daarmee meteen ook aandacht te vragen voor de verschillende buurtergernissen welke dagelijkse kost zijn voor de boa's. Daarnaast gaat u wellicht het gevoel krijgen dat u Adem, Daan en Debby wat beter hebt leren kennen en wordt de waardering groter.

Wat doen de boa's
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Boa's hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie.
Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij proberen overlastfeiten te voorkomen en verhelpen en daarmee onze gemeente veilig en leefbaar te houden.
Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden. Zij mogen verdachten staande houden en boetes uitschrijven. Wat een boa mag doen, staat omschreven in de zogeheten akte van opsporingsbevoegdheid. Het werkterrein waarbinnen Daan, Adem en Debby vanuit hun opsporingsbevoegd in mogen optreden zijn onder meer parkeren, aanbieden van afval, aanlijn-/ruimplicht voor hondenbezitters, maar ook interventies voor wat betreft alcoholverstrekking/nuttiging onder minderjarigen en overlast-bezorgende jongeren.
Een boa is geen politieagent. Een politieagent heeft een algemene opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare feiten opsporen. De strafbare feiten die een boa mag opsporen zijn beperkter.

Hoe gaan de boa's te werk
Het uitgangspunt voor de werkwijze van de boa's is dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een schone, veilige en leefbare leefomgeving. Zij gaan dus niet bij iedere klacht of melding direct ter plaatse en vragen ook van de bewoners dat zij een actieve rol vervullen in het voorkomen of oplossen van ongewenste situaties. Zij vragen bijvoorbeeld vaak eerst wat een klager/melder zelf al heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen (en geven vervolgens eventueel tips over hoe hij dat aan zou kunnen pakken).
Ook heeft de boa in de afwikkeling van klachten en meldingen vaak een spilfunctie met andere instanties. Ze trekken bijvoorbeeld nauw op met de politie, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties en instanties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en vervullen een belangrijke rol in de aanpak van ondermijnende activiteiten. Boa's zijn immers belangrijke ogen en oren op straat en hebben vaak een goede verbinding met de wijk.
Urgente meldingen pakken de boa's direct op. Een melding is urgent als dit direct gevaar voor de gezondheid dan wel openbare orde opleveren. Verder streven boa's er altijd naar om meldingen zo snel mogelijk te behandelen maar moeten wel keuzes maken in hoe zij hun relatief beperkte tijd het meest effectief en efficiënt in kunnen zetten. Steeds weer wordt afgewogen hoe urgent een melding is en afhankelijk daarvan wordt deze sneller, later of in enkele gevallen soms zelfs niet opgepakt.

Hoe bereikt u de boa's voor meldingen of vragen?
Heeft u een vraag aan de boa's? Spreek ze dan vooral aan op straat of neem contact met hen op via telefoonnummer 088-6953000. Adem, Daan en Debby willen graag met u in gesprek gaan.
Meldingen kan u het beste plaatsen met behulp van de Fixi-app of via www.fixi.nl. Deze komen direct bij de betreffende afdeling/vakambtenaar terecht (zonder tussenkomst van administratieve verwerking van een klantcontactmedewerker). U ziet in deze Fixi-app/-website in één oogopslag alle meldingen bij u in de buurt. Via de app/website kunt u de status van uw melding in de gaten houden en kunt u reageren op uw melding, ook nadat deze is afgehandeld door de gemeente. Uiteraard kunt u meldingen ook via Facebook, Twitter, WhatsApp, de gemeentelijke website of telefonisch worden doorgegeven.

Meer berichten