ondertekening van het samenwerkingsverband met de Aortastichting in het Canisius Ziekenhuis te Nijmegen
ondertekening van het samenwerkingsverband met de Aortastichting in het Canisius Ziekenhuis te Nijmegen

Naast de zwangere vrouw ontvangt echocentrum Echowonder nu ook senioren.

Tot voor kort kwamen er alleen zwangeren naar de praktijk van Echowonder Arnhem/Velp, maar de Aortastichting heeft het echocentrum benaderd om als een van de eerste centra mee te doen om AAA-Quickscans te maken bij senioren.

Senioren en dan vooral de mannen lopen het risico, zonder dat ze dit merken, een vergrote buikslagader (aneurysma) te ontwikkelen. Dit kan leiden tot een plotselinge dood, als deze buikslagader (aorta) springt. Een aneurysma komt vrij vaak voor, bij 5% van de 65+ mannen.

Het is eenvoudig om met een echo een buikslagader te meten en een aneurysma vast te stellen. De Aortastichting stelt zich ten doel dat alle senioren, man en vrouw, een AAA-Quickcsan kunnen laten maken om zo onnodige sterfgevallen te voorkomen.

In Nederland lopen (zonder dat te weten) ruim 50.000 mensen rond met een verwijding van de lichaamsslagader. Jaarlijks sterven in Nederland minimaal 1000 senioren (ongeveer 750 mannen en 250 vrouwen) aan deze aandoening.

In meerdere EU-landen wordt preventief bevolkingsonderzoek gedaan, maar hier is dit nog niet het geval. De Aortastichting is opgericht om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om middels deze eenvoudige meting van de buikslagader vast te stellen of er mogelijk sprake is van zo'n aneurysma. Tijdige behandeling kan dan plaatsvinden, waardoor onnodig sterven wordt voorkomen.

Hiervoor is de Aortastichting medio september 2018 een samenwerkingsverband gestart met 8 echocentra die reeds vele jaren ervaring hebben met echografie van de buik. Vanaf januari wil de Aortastichting het aantal AAA-Quickscancentra aanzienlijk uitbreiden, zodat in iedere regio van Nederland mensen voor dit preventief onderzoek terecht kunnen.

Geïnteresseerden kunnen via www.aortastichting.nl een AAA-Quickscan centrum opzoeken en zich bij dit centrum aanmelden voor een afspraak. De kosten zijn 40 euro. Deze worden (nog) niet door de verzekering vergoed, De resultaten van de echoscan worden direct meegegeven om zo nodig te bespreken met de huisarts.

Voor uitgebreide informatie kan men terecht op de website www.aortastichting.nl

Meer berichten