Koen Berfelo, Jan Wabeke en Dick van Aken hopen dat hun straat in de toekomst heftige regenbuien beter kan opvangen. (foto: Marnix ten Brinke)
Koen Berfelo, Jan Wabeke en Dick van Aken hopen dat hun straat in de toekomst heftige regenbuien beter kan opvangen. (foto: Marnix ten Brinke) (Foto: )

Een groene Groen Van Prinstererstraat

Aan de naam zal het niet liggen, maar buurtbewoners komen nu in actie om hun straat, de Groen van Prinstererstraat een stuk groener te maken en meteen ook de huizen mee te nemen in de verduurzamingsslag.

door Marnix ten Brinke

Arnhem - Het idee voor verduurzaming van de Groen van Prinstererstraat komt van Jan Wabeke. "Ik heb bij bewoners in onze straat een briefje in de bus gedaan met het verzoek te reageren wanneer je mee zou willen denken over het vergroenen van de straat en je eigen woning", vertelt hij. "Er is nu erg veel steen en doordat de brede groenstrook in het midden de straat als het ware in tweeën knipt is er ook weinig contact tussen de buren aan beide kanten van de straat. Door deze groenstrook her in te richten zou je daar een ontmoetingsplek van kunnen maken."

Drie buren reageerden enthousiast op de oproep van Jan en zijn een werkgroep gestart die wordt ondersteund door het Buurtgroenbedrijf Spijkerkwartier via het AANjaagfonds voor het vergroenen van de straat en tegelijkertijd krijgt men ondersteuning bij het verduurzamen van de woningen. "Nu willen we graag zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de plannen", aldus deelnemer Koen Berfelo. "Daarom hebben we een buurtfeest georganiseerd, om kennis met elkaar te maken en om te peilen of mensen enthousiast waren over ons idee. Dat bleek bijna unaniem het geval."

De komende twee maanden worden er drie Straatberaden georganiseerd waarbij bewoners zelf met ideeën kunnen komen voor de straat en de woningen. Eind november hoopt de werkgroep dat er een plan ligt, waarbij naar de gemeente Arnhem gekeken zal worden hoe we bottom up en top down bij elkaar kunnen brengen "Er zijn al wel de nodige contacten bij de gemeente", vertelt Dick van Aken. "Zo zijn ze nu druk bezig met de riolering en straten in het nabijgelegen Spijkerkwartier waarop onze plannen kunnen aanhaken. Het liefst wil je het geld niet in grotere rioleringsbuizen steken, maar in een mooie terreininrichting."
Door de groenstrook in het midden aan te passen hoopt men een plek te maken waarbij (regen)water kan worden opgevangen, de biodiversiteit vergroot kan worden door bloemen en een ontmoetingsplek gecreëerd kan worden zodat buren elkaar beter leren kennen. "Het voelt nu als een barrière", vindt Wabeke. "Er ligt vooral hondenpoep", aldus Berfelo.

Nu is de Groen van Prinstererstraat maar één straat, maar er zijn al grotere ambities. "Doel is uiteindelijk een klimaatbestendige wijk en daar kan onze straat een soort aanjager in zijn", hoopt Van Aken.
Door het aanpakken van de straat hoopt de groep dat het parkeerprobleem aan één kant van de straat ook meteen kan worden opgelost. "Aan één kant van de straat heb je een vergunning nodig om te parkeren", aldus Wabeke. "Maar aan de andere kant is het vrij parkeren, met alle problemen van dien. Er is hoop dat beide kanten een zone voor vergunninghouders worden."

Meer berichten