Bewoners Schaarsbergen willen investering in hun wijk om gevaarlijke situaties te voorkomen

Schaarsbergen - Maandag 17 september om 18.30 uur organiseert de Dorpsraad
Schaarsbergen i.s.m. de werkgroep aanpak Groot Onderhoud & Wateroverlast een schouw
voor raadsleden door de wijk de Bakenberg.

Doel van de schouw is om raadsleden met eigen ogen te laten zien hoe slecht het gesteld is
met de openbare ruimte in Schaarsbergen na vijftig jaar geen (groot) onderhoud te hebben
gepleegd.

Wegen en riolering zijn ernstig verzwakt en zorgen mede door heftige regenbuien voor
gevaarlijke situaties. Ouderen durven met hun rollators de straat niet meer op door tegels
die door de hele wijk schots en scheef liggen of gewoon kapot zijn. Asfalt is overal een
gatenkaas. Het kan zo niet langer meer.

De werkgroep heeft in samenwerking met de gemeente een plan opgesteld dat bestaat uit
vier bouwstenen. Het plan bestaat uit alleen de minimale noodzakelijke maatregelen die
nodig zijn om het onderhoudsniveau in de wijk weer een klein beetje op peil te brengen en
daarnaast om noodzakelijke maatregelen te treffen voor toekomstig wateroverlast.

Deze vier bouwstenen kosten gezamenlijk 4,3 miljoen euro. De gemeente heeft op dit
moment 1,1 miljoen euro gereserveerd. Genoeg voor bouwsteen 1, maar ook voor
bouwstenen 2, 3 en 4 moet wat betreft de inwoners van Schaarsbergen geld gevonden
worden.

Daarom doet het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen een dringende oproep aan
gemeenteraadsleden om budget te vinden, zodat alle vier de bouwstenen met de minimale
maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Jaarlijks rollen er miljoenen euro's vanuit Schaarsbergen door gemeentelijke belastingen het
stadhuis in, maar er rolt geen enkele euro terug de wijk in. Na vijftig jaar is het mooi geweest
en willen de bewoners dat hun wijk weer op een minimaal peil wordt gebracht.

Meer berichten