Wethouder van Onderwijs op bezoek in de klas

Geconcentreerd werkten de avondcursisten Taal & Rekenen aan hun opdracht toen wethouder Hans de Vroome het lokaal in werd geleid door Dick Mol, teamleider Educatie van ROC RijnIJssel. Maandag 3 september was de aftrap van de Week van de Alfabetisatie die nog t/m zondag 9 september duurt. Een week om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 8 mensen in Arnhem hebben grote moeite met lezen en schrijven. De gemeente Arnhem wil dat ook analfabeten en laaggeletterden gewoon mee kunnen doen in de maatschappij en betaalt daarom taalcursussen. De wethouder wilde deze week extra aandacht aan laaggeletterdheid besteden en met de cursisten praten.

Onverstoord interviewden de mannen en vrouwen elkaar in de klas en maakten aantekeningen. Ze keken niet op of om toen de wethouder van onder meer Onderwijs tussen hen in ging zitten. Zo kon Hans de Vroome zien hoe de cursisten hun best deden om hun Nederlandse taalvaardigheden te verbeteren. De opdracht was om een vraaggesprek te voeren en aantekeningen te maken, mondeling verslag te doen en het huiswerk was om dit verslag schriftelijk uitwerken. Deze vaardigheid is handig als je bijvoorbeeld een telefoongesprek wilt voeren om iets uit te zoeken.

Toen de cursisten klaar waren met hun interview en hun aantekeningen, konden ze vertellen over de antwoorden die hun gesprekspartner had gegeven. Het waren persoonlijke interviews die ze hadden gehouden, dus zo vertelde iedereen iets over de ander en kreeg de wethouder een indruk van wie de cursisten waren. Hun werk, hobby’s, gezinnen, hun achtergrond, hun talenkennis, enzovoort. Daarna kon de wethouder zelf vertellen over zijn portefeuille Onderwijs en wat de gemeente doet aan alfabetisering en het verbeteren van lezen en schrijven van laaggeletterden.

De cursisten hebben gebrainstormd over de vraag wat er lastig is als je niet (goed) kunt lezen en schrijven. Een storm van reacties brak los! Lastig? Drama! Het is een drama als je niet kunt lezen en schrijven! “Je kunt niets”, zei iemand, want zelfs een afspraak maken met de gemeente moet digitaal op de computer. “Je kunt geen brieven lezen en dan krijg je een boete omdat je bijvoorbeeld de waterschapsbelasting niet betaald hebt!”, zei een ander. “Schaamte, je schaamt je als je een formulier moet invullen terwijl iemand kijkt”, zei een derde. Er ontstond een levendig gesprek tussen de wethouder en de cursisten.

Daarna schreven de cursisten op wat ze moeilijk vonden aan lezen en schrijven en wat ze nodig hadden op hun werk of om hoger op te komen. De wethouder hielp mee om de antwoorden goed te formuleren. In de pauze gaf ook dit weer stof tot praten, en niemand wilde naar de kantine, iedereen bleef geanimeerd praten over de noodzaak van alfabetisatie. Daarom haalde teamleider Dick Mol maar koffie en thee voor iedereen.

Toen het na de pauze tijd was voor een actieve werkvorm “rennend dictee”, vertrok de wethouder weer, want hij had nog een paar honderd bladzijden te lezen voordat zijn werk de volgende dag weer zou beginnen. Hij was zeker extra gemotiveerd geraakt voor zijn werk op het gebied van onderwijs door het meedoen aan deze taalles. Ook de cursisten gingen weer energiek verder tot de laatste minuut van negen uur toen de taalles eindigde.

Meer berichten