De door het "Comité Avenue Royale" na raadpleging van de bewoners voorgestelde herindeling Apeldoornseweg: variant B7. De Apeldoornseweg is in de loop der jaren jaren een belangrijk verkeersknelpunt geworden. (foto: gemeente Arnhem)
De door het "Comité Avenue Royale" na raadpleging van de bewoners voorgestelde herindeling Apeldoornseweg: variant B7. De Apeldoornseweg is in de loop der jaren jaren een belangrijk verkeersknelpunt geworden. (foto: gemeente Arnhem) (Foto: gemeente Arnhem)

Herinrichting Apeldoornseweg

De Apeldoornseweg is in de loop der jaren een belangrijk verkeersknelpunt geworden, waardoor er binnen de gemeente discussie ontstond over het opdoeken van de middenberm en het kappen van de 78 platanen. Dit was voor bewoners van de Apeldoornseweg aanleiding het "Comité Avenue Royale" op te richten, dat tot doel had die middenberm te behouden.

door Erlend Josephy

Arnhem - Maar het college van B&W nam zich in 2009 voor om de middenberm toch te verwijderen en van de Apeldoornse weg een laan te maken met aan weerszijden bomen. Dit werd door de inzet van het Comité op het laatste moment voorkomen en de gemeenteraad nam een motie aan om de middenberm te behouden. In 2013 verkreeg het park Sonsbeek en de omliggende wijken van het Rijk de status van beschermd stadsgezicht. Daarmee werd de middenberm van de Apeldoornseweg voor de toekomst behouden, maar over de noodzakelijke herinrichting bleef het lange tijd stil. Tot vorig jaar.

Meedenken

Frank van de Laar van het Comité: "De gemeente pakte na jaren de inrichting weer op en startte met een bewonersavond, waarop iedereen mocht meedenken en voorstellen kon doen. Het proces met betrokkenen en gemeente verliep aardig en leidde tot twee uitgewerkte mogelijkheden: variant A (met parkeren langs de middenberm), en variant B (met parkeren lang fiets- en voetpad) welke laatste de voorkeur van veel bewoners had. Maar tijdens de informatieavond van 31 januari dit jaar werden de bewoners volledig verrast, omdat de gemeente toch voor variant A wilde gaan."

Teleurgesteld

"We waren teleurgesteld over het gemak, waarmee de voorkeur van de bewoners terzijde werd gesteld," vervolgt Frank. En Jaco de Wildt vult aan: "De middenberm wordt op die manier 'ingepakt' met auto's en voor de veiligheid is het niet de beste keuze. De knelpunten achter de argumenten van de gemeente delen we wel, en die moeten ook opgelost worden. De doorstroming voor brandweer en ambulance moet gegarandeerd worden en bovendien moet de inrichting van de weg voldoen aan verkeerseisen. Daarnaast vinden we het belangrijk om andere aspecten van algemeen belang mee te nemen, zoals bijvoorbeeld behoud van historisch karakter. En we moeten ons realiseren dat de problemen en oplossingen voor beide rijbanen verschillend zijn. Aan de Transvaalkant kan eigenlijk alleen variant A, en daar is iedereen het wel over eens. Maar aan de drukke Sint Martenkant (stad-uit) kan het volgens ons echt anders."

Draagvlakonderzoek

"De vele verontwaardigde reacties van de bewoners vormden voor het Comité aanleiding om onder de bewoners van beide kanten van de Apeldoornseweg een enquête te houden, waaruit bleek dat ruim 98% van de bewoners vóór variant B was." Hij vervolgt: "We zijn toen weer met de gemeente aan de slag gegaan. Dit leidde uiteindelijk tot verschillende nieuwe B-varianten. In samenwerking met de projectleider en Wijkteam Leefomgeving van de gemeente én de vertegenwoordiger van de noodhulpdiensten kwamen wij tot een alternatieve B-variant."

De variant B7

Jaco legt uit: "Deze variant houdt in, dat aan de westkant variant A gevolgd kan worden, maar aan oostkant onze variant B7, met als indeling: rechts naast de middenberm eerst de rijbaan, dan het fietspad met aan beide zijden een bufferstrook en dan pas de parkeerstrook en het trottoir. Wij hebben dit besproken met bezorgde bewoners en de afweging gemaakt op onder meer doorstroming hulpdiensten; verkeersveiligheid; leefbaarheid en beeldbepalend karakter. Vervolgens vond op 1 juni overleg plaats tussen het Comité en enkele raadsleden. Er bleek bij de raadsleden veel begrip voor onze argumenten om tot een serieus alternatief te komen. Vooralsnog lijkt er ook steun bij deze raadsleden te zijn. Onlangs nog voerden we hierover ook overleg met wethouder Roeland van der Zee."

Meer berichten