Gecombineerde leefstijlinterventie X-fittt

Samen met de gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, Formupgrade en zorgverzekeraar Menzis is gestart met de leefstijlinterventie X-fittt.

Deelname is de eerste 3 maanden gratis. Daarna betaalt de gemeente via de Gelrepas mee aan het  sportabonnement. Voorwaarden voor deelname is dat men een BMI moet hebben hoger dan 25 en verzekerd moet zijn bij Menzis via de GarantVerzorgd zorgverzekering.  

Doel van het programma is om volwassenen met overgewicht te helpen bij het verbeteren van hun gezondheid en dit in de toekomst door te zetten. Het is een combinatie van sporten, de juiste voeding en leefstijladviezen met professioneel betaalbare begeleiding. De deelnemers worden begeleid door een fysiotherapeut, diëtist en leefstijlcoach. Tijdens het intakegesprek met de leefstijlcoach worden vooraf door de deelnemers duidelijke, persoonlijke doelen gesteld. Eind maart zijn de eerste 27 deelnemers gestart.

Met behulp van een leefstijlcoach sporten de deelnemers twee keer per week samen. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook nog één à twee keer alleen wordt gesport. Na drie maanden stoppen de groepslessen en gaan de deelnemers onder begeleiding van een leefstijlcoach zelf verder. De begeleiding duurt in totaal twee jaar. Dus mochten deelnemers vragen hebben over voeding of even wat minder motivatie hebben dan kunnen ze een beroep doen op een leefstijlcoach. Eind juni hadden de eerste 27 deelnemers de eerste drie maanden erop zitten. 

Beter in je lijf door bewegen
De huisarts van Jaap De Vries* had hem geattendeerd op het programma. Hij liep zelf al langere tijd rond met de gedachte af te willen vallen (10 kilo) en zijn conditie te verbeteren. Hij wilde 'lekkerder in zijn vel' zitten zoals hij het zelf omschrijft. Maar vond het lastig om te beginnen. Het programma sprak hem aan omdat het onder begeleiding is en omdat het in groepsverband is. Hij heeft de eerste drie maanden als erg positief ervaren. Zoals hij verwacht had was het sporten in groepsverband voor hem de juiste stok achter de deur. Zelfs zo dat ze met een aantal deelnemers besloten hebben om te blijven sporten met elkaar. Hij heeft zijn doel behaald en is 10 kilo afgevallen. Dit kwam door het sporten, maar ook door het voedingsadvies dat hij van de diëtist heeft gehad. Daarnaast heeft hij een hondje in huis genomen. Op deze manier gaat hij vaker naar buiten om een rondje te lopen, en ontmoet ook vaker andere mensen om een praatje mee te maken. Meneer De Vries is van plan te blijven sporten en wil daarbij graag gebruik blijven maken van de sportcoaches. 

Samen sta je sterk
Via een brief is Siemon Abel* geïnformeerd over het programma. De brief kwam zoals hij het zelf zegt: 'precies op het juiste moment'. Zijn persoonlijke doel: afvallen en meer bewegen. Hij was altijd bang dat hij in een sportschool met allemaal atletische mensen niks te zoeken zou hebben. Maar in de groepslessen ontmoette hij juist mensen die, in zijn eigen woorden, net als hij (nog) niet zo'n gestroomlijnd lichaam hebben. Hij gaf eerlijk toe dat hij momenten heeft gehad dat hij niet wilde deelnemen aan de groepslessen. Doordat hij er niet alleen voor stond, en dus ook niet alleen de sportschool binnen hoefde te stappen, heeft hij toch doorgezet. Een online eetdagboek, wat deelnemers konden bijhouden, heeft ervoor gezorgd dat hij bewustere keuzes maakt over eten. En met resultaat, hij is ruim 10 kilo afgevallen. In de toekomst wil hij stoppen met roken, verder afvallen en trainen voor een hardloopevenement van 5 kilometer. Hij heeft zelf een sportabonnement afgesloten wat nu ook betaalbaar is aangezien dit met korting kan door de samenwerking van de gemeente met Menzis. Ook beweegt hij nu thuis door de lessen van Nederland in Beweging te volgen. 

Waarom doet Menzis dit? 
Samen met gemeenten, zorgaanbieders en het Zorgkantoor dat de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoert, werkt Menzis aan gezondheidsbeleid. Menzis wil namelijk in samenwerking met gemeenten een preventie-aanpak ontwikkelen. Gezamenlijk werken aan een duurzame oplossing om de zorg betaalbaar te houden voor een kwetsbare groep in de samenleving. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de zorgverzekering, maar ook naar bijvoorbeeld zelfredzaamheid, sociale contacten, werk en inkomen en gezondheid. Er wordt een koppeling gemaakt met overige wetten en aandachtsgebieden (Wmo, WLZ, Preventie, Armoede, Jeugdwet, WPG) om zo de leefkracht van verzekerden te bevorderen. 
 

Meer berichten