Elfde buitenlandse monument Roses for Children onthuld

Bijna 10 jaar na de plaatsing van de steen uit Bali in het Wereldmonument op terrein Delhuyzen bij  Arnhem is afgelopen week  in Lodhundu/Ubud op BALI  INDONESIE het MONUMENT voor het ONBEKENDE KIND onthuld. 

Dit monument is verbonden met het genoemde wereldmonument, het internationale monument voor het onbekende kind op terrein Delhuyzen.

Op 26 augustus jl werd dit Indonesische monument ingewijd tijdens de volle maan ceremonie, een voor Balinezen belangrijke dag.
Dinsdag 28 augustus jl was er een bijzondere onthulling met en voor de kinderen van het speciaal onderwijs, de Sjakitariusschool*

Deze school is een initiatief van de Nederlandse stichting Sjakitarius, waarmee Roses for Children een goede band heeft opgebouwd.

Het groeiende wereldmonument staat voor de rechten van het kind (kinderen die hun jeugd niet kúnnen of konden beleven) en heeft momenteel stenen uit Zweden, Aruba, Frankrijk, Polen, Egypte, Engeland, IJsland, Peru, Tibet, Duitsland, Bosnië, Israël, Indonesië (Bali), Rwanda, Zuid-Afrika, Roemenië, Ierland  en Nederland. Deze 18 onderdelen vormen de helft van de beoogde 36 stenen, 35 met de Nederlandse Roos in het midden. De uiteindelijke vorm is die van een Indiaans medicijnwiel, waarvan een helende werking uitgaat.
De monumenten in het  buitenland zijn intussen gerealiseerd in Zweden, Frankrijk, Polen, IJsland, Duitsland, Bosnié, Israél, Zuid-Afrika, Roemenië, op Aruba en nu dus ook op Bali/Indonesié. Met een groot aantal andere landen is constructief overleg met een zusterorganisatie. De verwachting is dat zeer binnenkort in Peru het volgende monument onthuld wordt.

Voor meer info over de school op Bali: * www.sjakitarius.nl 
Voor algemene informatie over Stichting Roos/Roses for Children www.rosesforchildren.nl 

Meer berichten