Arnhem wil nieuw bomenbeleid

Het belang van bomen is de afgelopen periode toen het zo warm was opnieuw aangetoond.

Bomen zorgden voor schaduw en afkoeling tijdens de bloedhete dagen in juli en augustus. Arnhem heeft van oudsher al veel bomen en wil daar zorgvuldig mee omgaan. Niet voor niets heeft het stadsbestuur in haar coalitieakkoord het belang van bomen stevig benadrukt. Om het belang van de bomen goed te waarborgen wil het college samen met inwoners en belangengroepen de spelregels over hoe we in Arnhem omgaan met onze bomen tegen het licht houden om te komen tot een nieuw bomenbeleid. 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: "Het belang van bomen is groot. Als gemeente proberen we daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Gezien het toenemende belang van bomen voor ons welbevinden heb ik opdracht gegeven om het Arnhemse bomenbeleid onder de loep te nemen. Ook de onrust die zo nu en dan ontstaat over het kappen van bomen, is voor mij aanleiding om samen met Arnhemmers een nieuw bomenbeleid te ontwikkelen. Ik heb de gemeentelijke organisatie gevraagd om hiervoor een traject uit te stippelen. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat ik over enkele weken bekend wil maken."

In afwachting van dit nieuwe beleid heeft het college besloten af te zien van het kappen van bomen in Park Lauwersgracht. Tegen de verleende kapvergunning werden bijna negentig bezwaren ingediend. Met het afzien van de kap wijkt het college af van het advies van de algemene bezwarencommissie. Die oordeelde dat de voorgenomen kap door kon gaan op basis van het geldende bestemmingplan en het feit dat er ook al nieuwe bomen waren aangeplant. 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met woordvoering van de gemeente Arnhem, 026 - 377 48 48

Meer berichten