Tentoonstelling 'Forever Young'

Tentoonstelling 'Forever Young' Bij Cultuurmij Oost, Vossenstraat 6, 6811 JL Arnhem.

De expositie is te zien van 29 augustus t/m 28 september 2018 tijdens kantooruren van 09.00 - 17.00 uur. Presentatie en opening: donderdag 6 september 16.00 – 18.00 uur.

Jong en oud komen elkaar maar weinig tegen in onze maatschappij. Jammer, vonden leerlingen van middelbare school Pantarijn en ouderen met dementie van Odensehuis Gelderse Vallei in Wageningen. Zij wilden elkaar graag ontmoeten, elkaar leren kennen door samen iets te doen. Met kunst als inzet, een manier om met elkaar in gesprek te raken én om het publiek deelgenoot te maken van hun bevindingen. Het resultaat van deze samenwerking is de tentoonstelling 'Forever Young', samengesteld rond het thema 'eeuwige verjonging'.

'De ontmoeting tussen jong en oud is de grootste winst 'Na een eerste ontmoeting in maart en wekelijks contact sindsdien, leerden ouderen en jongeren over kunst, het maken van een tentoonstelling en het selecteren van kunstwerken. Het belangrijkste aspect was echter de kennismaking met elkaar en elkaars belevingswereld. De tentoonstelling met werk van landelijke bekende kunstenaars als Harrie Gerritz, Erik Mattijssen, Louise te Poele, Alice Brasser, Eelco Brand en Anne Geene is daarvan een mooi resultaat.

Kunst verbindt mensen Tijdens de opening verzorgt Merel van den Nieuwenhof een interactieve presentatie over het bijzondere proces dat aan de samenstelling van de tentoonstelling is vooraf gegaan. Kunst verbindt mensen, geeft plezier, maakt de wereld mooier en vergroot op die manier de leefbaarheid. Logisch dus dat kunst een belangrijke plek inneemt in het domein van welzijn. Met de presentatie van dit intergenerationele kunstproject biedt Cultuurmij Oost een mooie gelegenheid om met elkaar in dialoog te gaan over hoe gelijkwaardige participatie vorm krijgt en van betekenis is voor alle betrokkenen.

Het Forever Young Curators Project is een initiatief van Cultuurmij Oost, uitgevoerd in opdracht van Beelden op de Berg in samenwerking met Odensehuis Gelderse Vallei en Pantarijn. Deze tentoonstelling sluit aan bij 'Zomersneeuw' Beelden op de Berg.

Over Cultuurmij Oost Cultuurmij Oost verbindt kennis over kunst en cultuureducatie met onderwijs, overheden, cultuurorganisaties, welzijnssector en bedrijven. Cultuurmij Oost verbindt, door te delen, te inspireren en te innoveren. Het expertisecentrum versterkt de relatie cultuur en samenleving. Mét cultuur kom je verder.

Meer berichten