Pleyade en TU/e gaan nauw samenwerken

Handen ineen voor innovatie in de ouderenzorg

De Arnhemse zorgorganisatie Pleyade en de Technische Universiteit Eindhoven gaan vanaf 1 september gedurende vier jaar nauw samenwerken. Op woensdagavond 22 augustus hebben beide partijen een intentieverklaring ondertekend.

Pleyade, een organisatie voor zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers, en de TU/e gaan de komende vier jaar samenwerken op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Beide organisaties willen een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de ouderenzorg en hebben het afgelopen jaar al samengewerkt op gebied van innovatie.

Sinds september 2017 zijn er diverse projecten geweest waar studenten en onderzoekers van de faculteit Industrial Design van de TU/e samenwerken met cliënten en zorgmedewerkers van Pleyade. Doel is onderzoek naar en het ontwikkelen van technologische innovaties voor de zorgsector. Denk hierbij aan innovatieve oplossingen om het dagelijks leven van ouderen gemakkelijker te maken. Op termijn zullen ook andere zorgpartijen daar gebruik van kunnen maken.

Beide partijen willen de samenwerking uitbreiden naar meerdere expertises en het strategisch gebied Health van de TU/e. Ook gezamenlijke fondsenwerving voor zorgonderzoek en -ontwikkeling behoort tot de mogelijkheden. Onlangs is een promovendus gestart om op gebied van zorg en innovatie onderzoek te doen binnen Pleyade.

De intentieverklaring is ondertekend door Floor de Vroome, raad van bestuur van Pleyade, en Jan Mengelers, voorzitter van het college van bestuur van de TU/e.

Meer berichten