Reünie CGPA regio Arnhem

Arnhem - Op 9 augustus 2018 organiseert de Contactgroep Postactieven regio Arnhem (Nijmegen) een reünie i.v.m. het vieren van het 5e lustrum.

Deze is bedoeld voor voormalige medewerkers van de KLu die hebben gewerkt op de voormalige LIMOS, de KKSL, de LETS en de vliegbasis Deelen of woonachtig zijn in de regio Arnhem/Nijmegen, en hun partners.

Na opgave en het voldoen van de bijdragen bent u vanaf 11.00 uur welkom in Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11  6931 BA  Westervoort. Hier zal u een kopje koffie, een klein lunchbuffet, entertainment, een drankje en gezelligheid worden aangeboden. We sluiten de dag af met een 3 gangen diner. Het einde zal omstreeks 19.30 uur zijn.

Deelnemers dienen zich schriftelijk of per e-mail op te geven bij de penningmeester van de vereniging dhr. W. Verweij, Hof van Cambridge 169 7007 GP Doetinchem of e-mail cpa.arnhem@hotmail.com.

Bij de aanmelding vermelden uw naam, voornaam en voorletters, adres en telefoonnummer. Voor oud militairen tevens of zij/hij is geregistreerd als postactief.

De kosten bedragen € 30, - p.p. Het verschuldigde bedrag dient voor 25 juli 2018 te zijn bijgeschreven op banknummer NL20 INGB 0003 1492 50 t.n.v. Penningmeester CPA regio Arnhem te Doetinchem. Bij de overschrijving vermelden "reünie 2018".

Uw inschrijving is definitief op het moment dat de storting is ontvangen op bovengenoemd bankrekeningnummer.

Tot ziens op de reünie!

Meer berichten