Arnhem dreigt een generatie te vergeten

Arnhem - Deze conclusie trekt het CDJA, de jongerenvereniging van het CDA na het evalueren van het recentelijk gepresenteerde coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA en recente ontwikkelingen in de stad. Op twee belangrijke thema's in het akkoord, namelijk Armoede en Schulden en Zorg en Welzijn, lijkt het enkel om de cijfers te gaan. "Geld overhevelen is geen structurele oplossing, al lijkt dat de enige ambitie te zijn van dit college want er worden enkel financiële kaders gesteld", aldus voorzitter van het CDJA Arnhem Scott van den Broek. Hij vervolgt: "Tieners en jong volwassenen die kampen met schulden en armoede zijn beter geholpen bij het leren omgaan met deze problematiek. De portemonnee trekken als gemeente zijnde is een incidentele bijdrage, maar een die vaker gedaan kan worden als jongeren niet vroegtijdig om leren gaan met het oplossen van schulden en zelf geld gaan verdienen. Volgens ons moet dat juist het uitgangspunt zijn."  
 

Voor het CDJA is het van groot belang dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en dat iedereen in de maatschappij meedoet. Voor mensen die dat kunnen vertaalt zich dat naar het instaat worden gesteld om ook zelfstandig om te gaan met dit soort situaties.  
Denk bijvoorbeeld aan een soort fonds vanuit de gemeente om betaalde stages te creëren in plaats van onbetaalde arbeid, een kleine impuls maar ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Studenten kunnen zo een eigen inkomen genereren, ongeacht of deze nu studeren op het MBO of HBO of WO. Ook is begeleiding in leren solliciteren en het leren maken van betalingsregelingen van groot belang voor jongeren met schulden, in plaats van bij te springen en het allemaal voor ze te doen, vindt het CDJA. 
 
"Het coalitieakkoord is eigenlijk een hele waterige soep" constateert van den Broek. "In Arnhem is "bestuurscultuur" inmiddels een groot begrip en draagvlak is vanzelfsprekend van belang, maar onze jongeren zijn van mening dat een visie toch verwacht mag worden van een college. Welke kant gaan we met z'n allen op? Dat halen wij nergens uit en zo laat men groeperingen in het ongewisse over de toekomst". Dat wordt ook niet duidelijk voor wat betreft ambities met betrekking tot huisvesting of voorzieningen voor jongeren vindt het CDJA. "Er wordt letterlijk uit de tekst gehaald: ook voor jongeren kan Arnhem aantrekkelijker worden als er voldoende huisvesting is en er voldoende voorzieningen zijn. Het wekt in eerste instantie de suggestie dat Arnhem niet aantrekkelijk is, maar spreekt uit dat wel te kunnen worden. Mooi, denken wij dan, maar vervolgens komen er geen afspraken, geen ambities, geen visie naar boven drijven. Het lijkt wel niet te deren terwijl deze jongeren de toekomst van onze stad vormen".  
 
Een gevaarlijk signaal vindt het CDJA, want zo is ook de HAN gestopt met het aanbieden van de Intromarkt, een dag waarop organisaties, stichtingen en verenigingen kennis konden maken met de nieuwe studenten. "Als dit de trend wordt, dan zal Arnhem op termijn echt ambities bij moeten stellen, er wordt een generatie vergeten. Laten wij daar preventief wat aan doen". Het CDJA beraadt zich nog over een alternatief voor de Intromarkt.

Meer berichten