Geen tweede Midzomerfestival in Velp

De leden van de ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp (Veelzijdig Velp) hebben tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat er vooralsnog geen vervolg komt het Midzomerfestival.

Vorig jaar kwam dit evenement in de plaats van één van de Velleper Donderdagen die weggevallen waren. Helaas is die dag vorig jaar volledig verregend en kon derhalve niet goed worden geëvalueerd. 

Tijdens de vergadering is uitvoerig gedebatteerd over  de perspectieven en onmogelijkheden om het nieuwe evenement handen en voeten te geven. Geprobeerd is om het evenement uit te besteden aan een evenementenbureau, maar dat ketste af op hoge kosten. Het in eigen beheer organiseren bleek ook geen reële optie. De meeste ondernemers zijn niet in de gelegenheid of bij machte om zo'n omvangrijk evenement op te zetten en uit te voeren. Het bestuur heeft nu de opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het centrum van Velp op de kaart te zetten. Aan de ondernemers wordt gevraagd daarover mee te denken. Het is overigens niet uitgesloten dat het Midzomerfestival volgend jaar alsnog terugkeert op de agenda van festiviteiten in het centrum van Velp.
De keuze, die vorig jaar gemaakt is om het aantal Velleper Donderdagen te halveren, blijft overeind. Op de donderdagen 26 juli en 2 augustus wordt voor de 38e keer de grootste braderie van het oosten neergezet. 

Meer berichten