Odd Fellows

Arnhem - De Odd Fellows vormen een ethische vereniging, ook wel loge genoemd.

Lid van zo'n loge zijn gewone mensen, vrouwen, (maar er zijn ook mannen Loges) met een perspectief op een betere samenleving. Tijdens bijeenkomsten (zittingen) worden vriendschappen opgebouwd en wordt verdieping nagestreefd door boeiende voordrachten en discussies.

Wat gebeurt er precies tijdens de bijeenkomsten?

Er wordt een ritueel gevolgd dat z'n oorsprong heeft in de 18e eeuw, maar uiteraard wel met de tijd is meegegaan. Vaak wordt tijdens een bijeenkomst een zo genoemde "bouwsteen", zeg maar spreekbeurt, gehouden. Door het houden van een bouwsteen leer je jezelf beter kennen.

En door het luisteren naar een bouwsteen, leer je de ander kennen. 

Over politiek of godsdienst wordt niet gediscussieerd in de zitting. Tussen de onderdelen van de loge - zitting wordt muziek gedraaid, zodat je tijdens die rustperiodes, de gesproken teksten in je op kunt nemen.  Na afloop van de zitting is er een nabeschouwing over de inhoud en een discussie hierover.

Is iedereen welkom om lid te worden?

Iedereen is welkom.  Wel wordt verwacht van onze (aspirant) leden dat zij de intenties en gebruiken van de Odd Fellows respecteren. De Loge wil haar leden een "thuis" bieden, een levens beschouwelijk onderdak. Je kunt er jezelf zijn, je kunt er met je zorgen en moeilijkheden terecht zonder dat daarvan iets naar buiten komt. Verschillende beroepen, levensopvattingen en leeftijden zijn verenigd binnen de loge.

Wat maakt lid zijn van een Rebekkah loge zo bijzonder?

Het is moeilijk in woorden uit te drukken, omdat het over gevoelens gaat. Het samen aan de zittingen deelnemen, schept een bijzonder gevoel van verbondenheid, geeft rust en bezinning, leert relativeren en minder snel oordelen, geeft houvast en zelfvertrouwen om buiten de loge, problemen onder ogen te zien en anderen te helpen.

REBEKKAH – Loge Bijeenkomsten:

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand. Aanvang :  19.00 uur. Adres    :   Jansbinnensingel 23, Arnhem.

E-mail    :   13peri@oddfellowss.nl. Telefoon :   026-3611165  (Secr.)  

Meer berichten