Foto: Maria Pompe

Wegens succes herhaald: Insectencursus IVN-Arnhem

IVN-Arnhem biedt de succesvolle Insectencursus van vorig jaar opnieuw aan. Ervaringen en reacties van eerdere enthousiaste deelnemers zijn hierin opgenomen. Een aantal STOAS-docenten in opleiding hebben deze uitgebreide cursus ontwikkeld.

Wesley van Zadelhoff, de docent, is een jonge, zeer bevlogen verteller met zeer ruime theoretische en praktische kennis en ervaring van veel wat de natuur behelst.
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen: kennismaking met de diverse soorten; plaats in de insecten­- en grotere wereld; hun leven; gedrag en rol in de natuur; wetenschappelijk onderzoek; belang voor het voortbestaan van mensen en hoe men insecten kan vangen?

De cursus vindt plaats in de Stadsboerderij Presikhaaf van het Natuurcentrum Arnhem aan de Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Lesavonden zijn op dinsdagavond 22 en 29 mei, 5 en 19 juni van 19.30 tot 21.30 uur, met een korte koffie/thee pauze
Excursies worden verzorgd op zaterdagmiddag 26 mei, 2 en 9 juni Nachtvlinderavond 19 juni van 19.30 tot 23.00 uur (aansluitend aan de cursusavond)

De cursus kost € 35,- per deelnemer. Als lid van IVN of KNNV betaal je € 30,-. Betaling contant, voor aanvang op eerste cursusavond. Graag voorafgaand aanmelden via de website www.ivn.nl/afdeling/arnhem en dan doorklikken naar het aanmeldformulier van de desbetreffende cursus.

Op de website vind je ook info over andere activiteiten van IVN-Arnhem.

Meer berichten