Inzaai Actie nieuwe percelen Moscowa

Zaterdagmorgen 14 april hebben imkers van de Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. samen met een zestal vrijwilliggers onder leiding van de heer Jan Floor, hoofd Parken en Bossen van gemeente Arnhem, een tweetal nieuwe percelen van de begraafplaats Moscowa aan de Waterbergseweg in Arnhem met zaad van een bloemrijk bijenmengsel ingezaaid.

Het was allemaal prima voorbereid door gemeente Arnhem in goede samenwerking met de leiding van de begraafplaats  in de persoon van de de heer André Kruijmer, beheerder. Het weer was uitstekend dit keer, in tegenstelling tot medio maart toen de inzaai actie wegens Syberische koude moest worden uitgesteld.

De vrijwilligers hebben zich zodanig ingespannen dat het gehele oppervlak van ca. 800 m2 binnen een uur kon worden bewerkt. Zaterdagnacht heeft een milde regenbui het zaad ingeregend waardoor er een grote kans is dat het snel zal ontkiemen. Zeker gezien de voorspelde mooi weer periode die in het verschiet ligt.

Namens het bestuur van de Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. wil ik graag iedereen hartelijk danken voor de fijne medewerking en grote inzet. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de heer en mevrouw Geltink, beiden ook imker en woonachting aan de Waterbergseweg, enkele maanden terug het initiatief namen tot het inzaaien van deze percelen van Moscowa.
 

Meer berichten