Provinciale Staten willen dat grond van de provincie natuur-inclusief beheert gaan worden

Arnhem - De Provinciale Staten van Gelderland hebben op initiatief van GroenLinks uitgesproken dat de provincie de grond die ze in eigendom heeft natuur-inclusief beheerd moeten gaan worden. De provincie heeft 5.700 hectaren grond in bezit. Door deze gronden natuur-inclusief te beheren, zou de biodiversiteit versterkt moeten worden. "De diversiteit van planten, insecten en dieren gaat hard achteruit. Als provincie hebben we daarom uitgedragen dat we natuur-inclusief zouden moeten denken en handelen. Hier moet de provincie nu het goede voorbeeld in gaan geven", aldus GroenLinks Statenlid Paul Hofman-Fransen.
 
 
VVD-gedeputeerde Jan Markink was echter niet enthousiast en ontraadde het voorstel. GroenLinks wist in het debat echter de steun van D66, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij van de Dieren en 50+ te winnen. Daarmee steunde een meerderheid van de Staten het voorstel en moet de Gedeputeerde vanaf nu aan de slag met het natuur-inclusief beheer.

Meer berichten