Nathalie Nede (CU) en Susan van Ommen (D66) zijn met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. "We zijn ontzettend blij", aldus de raadsleden. (Foto: Metka Hagen)
Nathalie Nede (CU) en Susan van Ommen (D66) zijn met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. "We zijn ontzettend blij", aldus de raadsleden. (Foto: Metka Hagen) (Foto: Metka Hagen)

We hebben het beste voor met Arnhem

Stralend zitten ze in een van de commissiekamers in het Arnhemse Stadhuis. Dé plek waar Nathalie Nede (CU) en Susan Ommen (D66) de komende vier jaar gaan vertoeven. Hun huizen staan vol met bloemen van alle felicitaties. "Beiden hebben we niet genoeg vazen om alle bloemen in kwijt te kunnen", grinniken ze. Iedereen in hun omgeving is ontzettend blij en trots op ze. "Mijn vader was zelfs zenuwachtiger dan ik, tijdens de inauguratie!", vertelt Nede.

Door Metka Hagen

ARNHEM - Nederland stemde massaal op vrouwen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Het gevolg is ongeveer 20% meer vrouwen in de lokale gemeenteraden. Ook in Arnhem is deze landelijke trend te zien: Susan van Ommen (35) en Nathalie Nede (30) zijn met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen.

Een plek in de raad hadden ze niet verwacht, maar natuurlijk stiekem wel gehoopt. "De landelijke actie 'stem op een vrouw' heeft zeker bijgedragen. Maar je weet natuurlijk nooit hoeveel gevolg er gegeven wordt aan zo'n landelijke actie", zegt Ommen.
In de Arnhemse gemeenteraad zullen nu 19 vrouwen zitten, van de in totaal 39 raadsleden. "Dit is een mooie afspiegeling van de maatschappij en zo hoort het ook. Elst Borst zei altijd: 'Politiek is te belangrijk om alleen over te laten aan mannen'", en daar ben ik het dus helemaal mee eens, ze is mijn grote voorbeeld", vertelt Van Ommen. "Vrouwen denken anders, ze kunnen mannen aanvullen op andere vlakken. Het is zeker belangrijk", meent Nede.

Wat is hun drijfveer geweest om om zich als Gemeenteraadslid kandidaat te stellen? Waar komt deze maatschappelijke betrokkenheid vandaan? "Voor mij komt het vooral uit een rechtvaardigheidsgevoel. De maatschappij is zo individualistisch geworden, daar wil ik iets aan doen", vertelt Nathalie Nede. Ze is nieuw in de lokale politiek, maar is vastbesloten te streven naar haar idealen. Susan van Ommen was al eens vervangend Gemeenteraadslid geweest en ze was vaste Fractievolger van D66. "Ik heb altijd een sterke mening gehad en ik kijk kritisch naar de maatschappij. Zo kan ik bijvoorbeeld niet tegen discriminatie of uitsluiting", vertelt ze. Beide raadsleden wijzen erop dat mensen vaak denken dat politiek een 'ver van je bed-show' is. "Jongeren weten soms niet hoeveel er veranderd kan worden op lokaal niveau. Ik moedig mijn leerlingen altijd aan om te stemmen", vertelt Van Ommen. Nathalie Nede kon zich vaak niet identificeren met politici. "Dus besloot ik zelf om een groep te vertegenwoordigen die niet vaak vertegenwoordigd wordt. Ik hoop dat de Surinaamse en Antiliaanse gemeenschap ziet dat een stem wél telt."

Op politiek vlak zullen Nede en Van Ommen het niet altijd met elkaar eens zijn. "Er zullen in de raadszaal vast discussies plaatsvinden, maar dat is puur op ideologisch vlak. Iedereen heeft het beste voor met onze stad Arnhem." Nathalie Nede en Susan van Ommen kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en hun handen uit de mouwen te steken. "We zijn ontzettend benieuwd wat voor coalitie het wordt en welke portefeuilles iedereen toebedeeld krijgt."

Meer berichten