'Doorbreken van stilte rond huiselijk geweld redt mensen'

Arnhem - Jarenlang hield ze haar verhaal voor zich. Maar nu is het er, in boekvorm. Roelie Bosselaar overhandigde donderdagavond in Arnhem het eerste exemplaar van haar boek 'Afzien' aan burgemeester Ahmed Marcouch. Een boek dat de stilte rondom huiselijk geweld doorbreekt en anderen in soortgelijke situaties kracht kan geven. Marcouch: "Het is van onschatbare waarde dat dit verhaal wordt verteld. Huiselijk geweld moét stoppen."

Met de overhandiging van het boek aan burgemeester Marcouch onderstreept de auteur het belang van aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. Roelie Bosselaar vertrok als jonge vrouw naar Israël om in een kibboets te gaan werken. Ze trouwde, vertrok met haar man naar Amerika en streek uiteindelijk in Nederland neer. Huiselijk geweld was er de oorzaak van dat haar relatie compleet ontspoorde. Pas na acht jaar durfde ze er een einde aan te maken. In de jaren die daarop volgden heeft ze ervaren hoezeer er een taboe rust op het slachtoffer zijn van geweld binnen een relatie. Er was aanvankelijk geen ruimte om haar verhaal te vertellen en te verwerken wat ze had meegemaakt.
Nu het verhaal op papier staat, hoopt Roelie Bosselaar op meer begrip voor slachtoffers van huiselijk geweld. 'Afzien' laat zien hoe je zomaar in een web van misbruik en afhankelijkheid terecht kan komen. Maar het illustreert ook dat je er uit kan komen. De auteur wil met haar boek mensen die te maken hebben met huiselijk geweld een hart onder de riem steken. Bosselaar: "Als het mij toch zou lukken om één persoon via mijn boek te inspireren om iets aan een gewelddadige situatie te doen, dan is het al niet voor niets geschreven."

Opvang niet toereikend
Van elk verkocht boek gaat een euro naar het steunfonds van Moviera, een organisatie die zich inzet voor de aanpak van huiselijk geweld en mensenhandel. In de provincies Gelderland en Utrecht organiseert Moviera opvang, ambulante zorg en voorlichting. Dat is hard nodig. "Jaarlijks melden zich in Nederland 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld", schetste Marleen van Eijndhoven, bestuurder van Moviera, de omvang van het probleem. "Huiselijk geweld kan zich achter elke voordeur en in alle lagen van de bevolking voordoen." Het afgelopen jaar bood de stichting opvang aan 1000 slachtoffers. Op dit moment is de opvang in Gelderland niet toereikend. De opvanglocatie in Oosterbeek is verouderd en was vorig jaar meer dan volledig bezet. Moviera is hard op zoek naar een nieuwe locatie in Arnhem.
Burgemeester Marcouch is ervan overtuigd dat het verhaal van Roelie Bosselaar mensen zal bereiken. "We moeten blijvend een vuist maken tegen huiselijk geweld", stelde Marcouch die ook benadrukte hoe zwaar hij aan deze vorm van misdaad tilt. "Juist op een plek waar je je veilig zou moeten voelen, in je eigen huis, is de impact enorm." Hij dankte de auteur voor haar verhaal. "Wij zullen de norm blijven stellen, maar hebben ook mensen nodig zoals jij die de moed hebben om te vertellen wat huiselijk geweld met je doet en wat je zou moeten doen. Jij redt mensen."

Roelie Bosselaar presenteerde haar boek, dat vanaf 21 mei te koop zal zijn, in de Arnhemse boekhandel Hijman. De pre-launch valt samen met de Boekenweek en de Week van Zorg en Welzijn. De auteur las onder grote belangstelling enkele delen van haar boek voor en spoorde de toehoorders aan om alert te zijn en de discussie aan te gaan: "Laten we met zijn allen huiselijk geweld bespreekbaar maken en bestrijden." Meer informatie over het boek en het onderwerp is te vinden op www.roeliebosselaar.nl

Over Moviera:
Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Moviera is actief in alle gemeenten in de provincies Gelderland en Utrecht. www.moviera.nl

Meer berichten