Logo arnhemsekoerier.nl


Veel animo voor werken in Zorg en Welzijn

Carrièreswitchers hebben vandaag massaal de informatiebijeenkomst bezocht voor een overstap naar werken in Zorg en Welzijn.

Dertien werkgevers pitchten hun organisatie bij de meer dan 150 geïnteresseerden die op het evenement bij Rijn IJssel in Arnhem afgekomen waren. 'Dit is een groot succes', zegt Susanne Haarsma, projectmanager bij WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden- en Zuid-Gelderland, en organisator van het evenement. 'We hebben werkgevers en potentiële nieuwe medewerkers met elkaar in contact kunnen brengen. Nu moet het gaan resulteren in concrete om- en bijscholingstrajecten en nieuwe medewerkers voor de werkgevers.' Ook Jeroen Marée, directeur Zorg en Welzijn bij Rijn IJssel, is enthousiast: 'Dit was een mooie aftrap voor de Week van Zorg en Welzijn, het is geweldig om de samenwerking van regionale werkgevers en onderwijsinstellingen te zien op deze bijeenkomst.'

De reacties van zowel de aanwezige werkgevers als hun potentiële nieuwe medewerkers waren louter positief. 'Iedereen die ik heb gesproken was enthousiast, mensen zijn echt geïnteresseerd in het werken in de zorg', aldus Karen Lamers, manager planservice bij Zorgcentra de Betuwe. 'Mensen zijn goed voorbereid en er zit ook veel potentieel tussen' vult Kristel van de Kamp, staffunctionaris opleidingen bij Driestroom, aan. Hielke van den Broek, recruiter bij Pluryn, geeft ook aan dat de bijeenkomst geslaagd is: 'Het blijft maatwerk om te zien wie waar past en op welke functie, maar we spreken alleen maar gemotiveerde mensen.' Naast werkgevers waren ook onderwijsinstellingen en het UWV aanwezig. Zij informeerden de aanwezige carrièreswitchers over de om- en bijscholingsmogelijkheden en de regelgeving omtrent behoud van uitkeringen tijdens scholing. Ook voor hen was het een ultieme gelegenheid om zo grootschalig in contact te komen met de doelgroep.

Gezamenlijk actieprogramma 'Waard om voor te werken'
De personeelstekorten in Zorg en Welzijn worden overal gevoeld. In Gelderland trekken inmiddels 35 werkgevers uit zorg en onderwijspartijen en alle onderwijspartners uit de regio sinds vorig jaar daadkrachtig op, om te zorgen voor voldoende menskracht in de zorg, nu en in de toekomst. Dit doen zij vanuit het regionaal actieprogramma Waard om voor te werken!. Dit zorgbrede Actieprogramma omvat vier actielijnen waar vanuit concrete acties voor korte en lange termijn zijn opgezet, onder andere op gebied van zij-instroom, de provinciebrede campagne 'Ik doe ertoe!', inzet van medewerkers niveau 1 en 2 en andere manieren van het organiseren van werk. Met deze matchbijeenkomst voor carrièreswitchers en de start van de landelijke imagocampagne Week van Zorg en Welzijn komen deze twee actielijnen vandaag samen. 'Samenwerken loont', stelt Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder a.i. van WZW. 'Dat bewijst het succes van deze bijeenkomst wel. Door krachten te bundelen, hebben we enorm veel geïnteresseerden op de been kunnen brengen en werkgevers en werknemers met elkaar kunnen verbinden.' 

Landelijke Week van Zorg en Welzijn
Met de matchbijeenkomst en de bijzondere kick off van Maarten van der Weijden, ambassadeur van de Week van Zorg en Welzijn, die bij Klimmendaal zwom, heeft de landelijke imagocampagne een vliegende start gemaakt. Nog de hele week tot en met 17 maart openen zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land de deuren voor het grote publiek. Gedurende de hele week organiseren in Gelderland alleen al 50 zorg- en welzijnsorganisaties met meer dan honderd locaties activiteiten om te laten zien wat Zorg en Welzijn allemaal te bieden heeft en wat hun werk op die locatie zo bijzonder maakt. 
Kijk op www.weekvanzorgenwelzijn.nl voor alle geopende locaties in de regio en de rest van Nederland.
 

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox