Logo arnhemsekoerier.nl


Meer standplaatsen en meer ruimte voor woonwagens in Arnhem

Arnhem - De Arnhemse woonwagenbewoners willen graag meer ruimte voor hun woonwagens op de
huidige locaties. Maar ook meer standplaatsen voor nieuwe woonwagens. Voor hun kinderen,
maar ook voor geboren woonwagenbewoners die in 'gewone' huizen wonen, maar die graag
weer in een woonwagen willen wonen. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek
'Mensen van de reis die niet meer reizen', dat vrijdag 9 maart werd aangeboden aan wethouder
Wonen Geert Ritsema, woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting Arnhem, en aan
de woonwagenbewoners zelf.

Onderzoek naar behoefte aan extra standplaatsen
De gemeente en de woningcorporaties spraken in 2017 af om onderzoek te doen naar de behoefte
aan extra standplaatsen voor (oud-)woonwagenbewoners. Het rapport biedt een rijkdom aan
bevindingen en geeft een helder beeld van wat er leeft onder de Arnhemse woonwagenbewoners.

Aanvullend onderzoek
De gemeente en de corporaties gaan nu onderzoeken of en hoe op de bestaande locaties meer
ruimte voor woonwagens gerealiseerd kan worden. Ook gaan ze bekijken waar er mogelijkheden voor
uitbreiding van het aantal standplaatsen zijn en hoe groot de behoefte precies is.
Woonwagenbewoners zijn overigens niet uitsluitend mensen die nu in een woonwagen leven, maar
ook mensen die geboren zijn in een woonwagen, maar nu in een 'gewoon' huis leven. Daarvan moet
worden bekeken om hoeveel mensen het precies gaat.

Woonwagen kopen of huren
De meeste standplaatsen en bijgebouwen voor douche, wc en berging zijn eigendom van de drie
woningcorporaties. De woonwagenbewoners huren die plek en zijn vaak zelf eigenaar van hun
woonwagen. Er blijkt echter vooral bij jongere woonwagenbewoners behoefte om óók de woonwagen
te huren. De corporaties gaan bekijken hoe ze in die behoefte kunnen voldoen, bijvoorbeeld met
kleine verplaatsbare woningen ('tiny houses'). Ook het onderhoud van de standplaats en de
bijgebouwen wordt door de corporaties aangepakt.

De Lange Weg
Het rapport is aangeboden tegen de achtergrond van de tentoonstelling O Lungo Drom (De Lange
Weg in het Romanes). Deze reizende tentoonstelling geeft een indruk van de cultuur en de tradities
van Sinti en Roma in Nederland aan de hand van diverse alledaagse voorbeelden uit het leven van
deze woonwagenbewoners. De tentoonstelling kan zo bijdragen aan meer begrip, respect en
vertrouwen in de Nederlandse samenleving ten aanzien van Sinti en Roma. Deze tentoonstelling doet
Arnhem kort aan en is tot en met 20 maart te zien in de publiekshal van het Stadhuis.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox