Logo arnhemsekoerier.nl


Natuurgebied Burgers' Zoo in Belize wordt uitgebreid met meer dan 15.000 voetbalvelden

Arnhem - Nieuwe groene corridor van 110 km2 verbindt noordelijk en zuidelijk deel natuurreservaat met elkaar en is van levensbelang voor jaguar en tapir

De regering van Belize heeft deze week een zeer belangrijke beslissing bekend gemaakt voor de toekomst van de dieren en de natuur in dit Midden-Amerikaanse land. Het natuurgebied dat Papiliorama Zoo (Zwitserland) en Burgers' Zoo al bijna 30 jaar succesvol beschermen is officieel uitgebreid met 110 km2, oftewel meer dan 15.000 voetbalvelden. Essentieel voor de toekomst van diverse bedreigde diersoorten is dat het nieuwe stuk ongerepte natuur een groene brug vormt die het noordelijke en zuidelijke deel van het bestaande natuurgebied met elkaar verbindt. Actuele onderzoeksgegevens bewijzen dat de nieuwe verbinding ook daadwerkelijk wordt gebruikt door bedreigde dieren als jaguars en Baird's tapirs!

Beide dierenparken vechten gezamenlijk door om het huidige natuurgebied van 355 km2, ruim zes keer zo groot als Het Nationale Park De Hoge Veluwe, steeds verder uit te breiden met aangrenzende stukken land. De afgelopen decennia zijn er direct aan de grenzen van het reservaat in rap tempo tienduizenden hectares natuur gekapt ten bate van landbouw en veeteelt. De toewijzing van 110 km2 land vormt daarom een historische stap en officiële aanmoediging dat het actieve natuurbehoudswerk daadwerkelijk vruchten afwerpt. 

Waarom is de groene corridor zo essentieel?
Het is fantastisch nieuws dat zo'n groot natuurgebied met honderden bijzondere dier- en plantensoorten tegenwoordig onder het beschermde gebied vallen. Daarnaast verbindt het nieuwe gebied het noordelijke en zuidelijke deel van het beschermde gebied rechtstreeks met elkaar. Zowel de jaguar als Baird's tapir, een zeldzame ondersoort van de tapir, zijn bedreigde diersoorten. Uit onderzoek blijkt dat in het nu beschermde gebied minimaal twintig volwassen jaguars voorkomen en bijna tweehonderd Baird's tapirs leven. Om de genetische diversiteit in die populaties zo gevarieerd mogelijk te houden, betekent het een geweldige vooruitgang dat er nu ongehinderd contact kan plaatsvinden tussen de dieren uit het noordelijke reservaat en de dieren uit het zuidelijke reservaat. Wanneer die uitwisselingen tussen twee populaties van een diersoort niet meer kunnen plaatsvinden, vormt inteelt op de lange termijn een serieuze bedreiging voor de toekomst van de betreffende diersoort. Om dezelfde redenen worden ook in Nederland verschillende natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbonden door bijvoorbeeld land aan te kopen en weer terug te geven aan de natuur, of ecoducten aan te leggen zodat de uitwisselingen tussen verschillende dierpopulaties weer worden gestimuleerd. 

Intensieve samenwerking leidt tot groot succes voor natuurbehoud
"Wij zijn ontzettend trots dat we het natuurgebied dat wij al bijna 30 jaar met Papiliorama Zoo in Belize beschermen nu met een aanzienlijk oppervlak van 110 km2 mogen uitbreiden," aldus directeur Alex van Hooff van Burgers' Zoo. "We hebben gelukkig al jarenlang een uitstekende relatie met de regering van Belize. Zij zien dat onze meer dan dertig medewerkers ter plaatse 24/7 keihard werken en de natuur onder onze hoede succesvol weten te beschermen. Mede op basis van deze goede vertrouwensband zijn we er nu in geslaagd om een akkoord te bereiken met de regering, enkele belangrijke private landeigenaren en diverse NGO's (waaronder onze eigen NGO waarmee we in Belize de natuur beschermen). Deze stap is echt heel belangrijk en hoopgevend voor de toekomst van dieren en natuur in Belize."

We gaan door!
De grenzen van het natuurreservaat zijn tegenwoordig op veel plaatsen haarfijn zichtbaar via Google Earth: een groot deel buiten het beschermde natuurgebied is volledig kaalgekapt en verwoest! De laatste decennia zijn er letterlijk tienduizenden hectare natuur op deze manier verdwenen door menselijk toedoen. Er zijn nog enkele vitale natuurgebieden direct grenzend aan of in de directe nabijheid van het reservaat die een zeer belangrijke aanvulling van het bestaande beschermde grondgebied zouden vormen. Essentieel, met het oog op de overlevingskansen voor dieren en natuur in de toekomst. Om die reden blijven we hard knokken om deze strijd in het voordeel van de natuur te beslechten. Door een bijzondere publiek-private samenwerking tussen de regering van Belize, enkele belangrijke private landeigenaren en de beide dierenparken met hun eigen NGO worden op politiek vlak belangrijke stappen gezet. Er is echter ook geld nodig om de nieuwe natuurgebieden structureel en op basis van goed dagelijks beleid te beheren en te beschermen. 

Bezoekers Mangrove dragen rechtstreeks bij aan natuurbehoud
In juli 2017 heeft Burgers' Zoo in Arnhem de grootste overdekte mangrove ter wereld geopend met een oppervlakte van 3000 vierkante meter. Burgers' Mangrove is volledig gebaseerd en geïnspireerd op het natuurgebied in Belize. Hier zijn dieren als zeekoeien, vlinders, krabben, vogels en vissen te ontdekken. Ook de bezoekers aan Burgers' Mangrove dragen rechtstreeks bij aan het natuurbehoud in dit Midden-Amerikaanse land. Hun donaties in de 'money spinners' bij de uitgang van de Mangrove leveren per jaar ruim 25.000 euro op die voor honderd procent in Belize zijn terechtgekomen omdat de overheadkosten door beide dierenparken voor hun rekening worden genomen. Daarnaast kunnen bezoekers ook 'Vrienden van Belize' worden en vanaf een minimumbedrag rechtstreeks aan het project in Belize bijdragen. Alle informatie hierover is te vinden op www.burgerszoo.nl/belize. 

Meer berichten