Helicon Apeldoorn en Velp samen verder

Velp - Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp samen verder als één sterke groene mbo-school rondom de Veluwe. De plaats daarvoor wordt Landgoed Larenstein, de huidige locatie van Helicon MBO Velp. Het gezamenlijke opleidingsaanbod blijft onveranderd in de richtingen groene leefomgeving, milieu, voeding en dier. De niveau 1 en 2 opleidingen wil Helicon ook in de buurt blijven aanbieden.
 

Samen staan we sterk
"De beslissing om samen verder te gaan komt vanuit de overtuiging dat we samen sterker staan. Samen hebben we onze leerlingen meer te bieden. Samen kunnen we ook in de toekomst toonaangevend blijven in ons vakgebied. Daarmee versterken we ons onderwijs en zijn we écht van betekenis voor onze leerlingen en omgeving. Groen onderwijs zetten we zo in ons werkgebied nog steviger op de kaart.", licht directeur Marieke Peppelman in een reactie toe. "Helicon MBO Apeldoorn en Helicon MBO Velp lijken erg op elkaar, van oudsher al. We werken samen, zitten in dezelfde regio en zijn beiden sterk in dezelfde richting met gemeenschappelijke opleidingen Bos- en natuurbeheer en Eco en wildlife. Ook bieden we beiden dier-opleidingen aan, Velp op niveau 4, Apeldoorn op niveau 2 en 3. Helicon wil voorop blijven lopen in groen onderwijs én onderwijskwaliteit. Dat gaat nog beter als we de ervaring, kwaliteiten en specialismen van beide scholen samenbrengen en samen als één sterke, groene mbo-school in het gebied tussen Apeldoorn en Velp verdergaan."
 
Gevolgen voor leerlingen

Directeur Marieke Peppelman voegt daaraan toe dat samengaan ook een aantal ingrijpende gevolgen heeft: "In de eerste plaats voor onze leerlingen, maar ook voor medewerkers en voor de omgeving van onze scholen. Naast veel kansen, levert het ook aandachtspunten en vragen op. De komende weken gaan we eerst met alle leerlingen en medewerkers in gesprek over wat deze ontwikkeling voor hen persoonlijk betekent. Specifiek voor onze leerlingen op niveau 1 en 2 is het belangrijk dat zij hun opleiding dichtbij hun woonplaats kunnen volgen. Samen met de gemeente Apeldoorn en de praktijkscholen in de buurt gaan we bekijken hoe we hiervoor kunnen zorgen."
 
Voordelen voor leerlingen
"Samen verder gaan als één school betekent in de eerste plaats méér leerlingen. Zij kunnen samen gebruik maken van meer en betere faciliteiten, een grotere keuze uit praktijkopdrachten en stageplaatsen en het unieke Landgoed Larenstein dat in de lessen en pauzes gebruikt kan worden. Ook betere ict-voorzieningen en goede doorstroommogelijkheden naar het hbo behoren tot de mogelijkheden. Samengaan van de docententeams betekent bovendien ook méér en verschillende specialismen. Leerlingen krijgen een groter, veelzijdiger team van goede docenten om zich heen en ze worden ingedeeld in klassen met een optimale groepsgrootte, op hun eigen niveau. Daarmee kunnen we ook lesuitval tot een minimum beperken. De school zal dus groeien en robuuster worden, maar qua sfeer, onderwijs en begeleiding kunnen de leerlingen hetzelfde verwachten. Ook in Velp kunnen ze rekenen op de betrokkenheid van docenten, de persoonlijke aanpak en praktijkgerichtheid.
 
Keuze voor de toekomst
De afgelopen jaren hebben heeft Helicon de toekomstmogelijkheden van beide scholen goed bekeken. De financiële situatie van beide scholen werd daarin steeds meer een punt van zorg. Aan de ene kant door algemene bezuinigingen die het hele groene onderwijs troffen. Aan de andere kant doordat beide scholen relatief veel kleine opleidingen hebben. De verhouding tussen het aantal leerlingen en de kosten voor medewerkers en gebouwen raakt daardoor uit balans. Naar de toekomst toe is dat niet houdbaar. Verschillende scenario's zijn daarom opnieuw onderzocht, besproken met vertegenwoordigers van binnen en buiten Helicon en gedetailleerd doorgerekend. De conclusie: komend schooljaar samengaan als één sterke groene mbo-school biedt de meeste en beste kansen voor de toekomst. Met leerbedrijven en projectpartners gaan we natuurlijk overleggen hoe zij daarin een rol kunnen spelen en hoe we onze relatie succesvol kunnen voortzetten.
 
Meer informatie

De meest gestelde vragen rondom het besluit heeft Helicon op een rijtje gezet op helicon.nl. In de komende periode wordt dit steeds aangevuld met actuele vragen en antwoorden.
 
Groen onderwijs
Helicon biedt groen onderwijs vanuit twaalf scholen in Noord-Brabant en Gelderland, vmbo- en mbo-opleidingen op het gebied van Dier, Groene leefomgeving, Bloem, Voeding, Milieu, Stad en mens.

Meer berichten