Paastasactie Klarendal / Sint Marten / Spoorhoek

"Wat zou het mooi zijn om door het jaar heen acties voor mensen te organiseren die weinig hebben" is een veel gehoorde opmerking tijdens de Kerst. Dat is nu mogelijk. Ook dit jaar organiseren Inloophuis Sint Marten en Villa Klarendal daarom samen met enkele actieve wijkbewoners in de wijken Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek de Paastasactie. Dit jaar ook in samenwerking met de Albert Heijn winkels aan de Klarendalseweg en de Velperbuitensingel. 

In de 40 dagen voor Pasen heeft u als wijkbewoners de mogelijkheid lang houdbaar voedsel en of geld in te zamelen en te delen van wat u kunnen missen.
Van de ingezamelde gelden en etenswaren stellen we samen met een groep vrijwilligers voedseltassen samen. We gaan ervan uit dat we minstens 150 'Paastassen' kunnen uitreiken op de vrijdag voor Pasen (de zogenaamde Goede Vrijdag). Die worden gegeven aan mensen van  wie bekend is dat ze weinig hebben en die soms ook in stille armoede leven omdat ze net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank.  
U kunt uw bijdrage storten op: NL87INGB0000710434 t.n.v. Inloophuis Sint Marten, o.v.v. "bijdrage Paastas". A.u.b. vóór 23 maart. Bij deze actie sluiten Arnhemse lokale fondsen zich aan. Iedere bijdrage is zeer welkom. Zodat we zoveel mogelijk tassen kunnen vullen.

Van 15 februari t/m 24 maart kunt u het voedsel op de volgende inzamelpunten langs brengen:
Klarendal
-    De Wasplaats, Klarendalseweg 439 (maandag, dinsdag en donderdag t/m zaterdag 9:00-18:00 uur)
-    Basisschool Kunstrijk, MFC Klarendal, Kazerneplein 2 (maandag t/m vrijdag 8:30-15:30u)
Sint Marten
Inloophuis Sint Marten (elke dag van 9:00-13:30 uur)

Meer berichten