Paulien Dankers benoemd tot nieuwe directeur Cultuurmij Oost

Per 15 maart 2018 is Paulien Dankers benoemd als directeur-bestuurder van Cultuurmij Oost. Zij volgt Connie Verberne op, die met pensioen gaat.

Ron König, voorzitter van de raad van Toezicht: "Met Paulien Dankers halen we een capabele ondernemende directeur in huis met een brede ervaring in de cultuursector. Ze is mensgericht en deze organisatie draait om het samenbrengen van kunstenaars en maatschappelijke partners. Kortom: een open en uitnodigend boegbeeld voor Cultuurmij Oost."

De afgelopen jaren was Paulien Dankers manager bedrijfsvoering bij de Universiteit Utrecht. Daarvoor vervulde zij verschillende posities in het culturele veld waaronder bij de Hogeschool voor de Kunsten, Vrede van Utrecht, stichting Viola Viola en is ze verbonden aan de Vrijstaat. Ze deed de Master Kunstbeleid & Management aan de Universiteit Utrecht. Paulien Dankers over haar nieuwe rol: "Cultuurmij Oost brengt initiatieven samen en kan - met kunst bij uitstek - de vraagstukken zoals die er nu liggen, verder brengen. Het is ontzettend goed dat de provincie Gelderland niet alleen aandacht heeft voor de afzonderlijke domeinen, maar juist voor de verbinding ertussen. Ik geloof dat de beste en meest duurzame oplossingen gevonden worden waar verschillende mensen, expertises en disciplines bij elkaar komen. Cultuurmij Oost vervult deze sleutelrol vanuit kunst en cultuur en die rol wil ik versterken. Ik kijk uit naar de ontmoetingen en de nieuwe mogelijkheden en verbindingen die we met elkaar tot stand gaan brengen."

Donderdag 29 maart 2018 tijdens de Oploop, de jaarlijkse inspiratiedag van Cultuurmij Oost, neemt Connie Verberne afscheid. Zij was sinds 2007 directeur-bestuurder, eerst van KCG dat per 2014 opging in de nieuwe organisatie Cultuurmij Oost. In de krap vier jaar van het bestaan is op eigentijdse wijze uitvoering gegeven aan de provinciale ambities met betrekking tot participatie, educatie en talentontwikkeling. Zo profiteren Gelderse steden en regio's van wat kunst kan brengen.

Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis en netwerken vergroot Cultuurmij Oost de impact van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.
 

Meer berichten