Logo arnhemsekoerier.nl

Crossterrein Koningsweg Arnhem lijkt op Rupsje Nooitgenoeg

Arnhem - De Gelderse Natuur en Milieufederatie is ontstemd over de plannen om de activiteiten op de motorcrossbaan in Arnhem-Noord uit te breiden. Eerder ging de GNMF akkoord met de huidige baan, waarbij werd uitgegaan van een beperkt aantal openingsuren en activiteiten. "Maar nu zien we een Rupsje Nooitgenoeg", stelt Bernhard Oosting (GNMF). "De nieuwe plannen betekenen meer geluidshinder, meer stikstofuitstoot en meer natuurverstoring. Laten we ons houden aan de afspraken".

Beleidsmedewerker Oosting: "Wij hebben de komst van de lokale crossbaan destijds verdedigd, omdat we winst zagen voor natuur en milieu. Twee andere crosslocaties (iets verderop aan de Koningsweg bij Arnhem, en bij Hoenderloo) zouden worden gesloten en heringericht als natuurgebied. Maar voor zover we weten is van die herinrichting nog niets terechtgekomen. Met name het oude terrein aan de Koningsweg is een rommeltje, waardoor nog niet voldaan is aan de eerdere vergunning voor de Natuurbeschermingswet. We wijzen de crossbaan en de provincie graag op de gemaakte afspraken".

Nu al klachten over lawaai

Stichting Motorcrosspark Gelderland Midden wil de bestaande activiteiten uitbreiden en daarmee de openingstijden van 3 naar 5 dagdelen per week verruimen. Daarnaast moet er ruimte komen voor nieuwe activiteiten, waaronder evenementen. Er worden geen limieten gesteld aan de aantallen deelnemers en bezoekers. Oosting: "Het was natuurlijk nooit de bedoeling dat de nieuwe crossbaan zou gaan uitbreiden. Wij merken nu al dat recreanten tot ver op het Rozendaalse Veld de motoren kunnen horen. Er ontbreekt bijvoorbeeld een goede geluidsafscherming aan de oostzijde van de baan. Dat is niet alleen vervelend voor recreanten, maar ook niet goed voor verstoringsgevoelige diersoorten. De nieuwe plannen betekenen een uitbreiding van de openingstijden met 66 procent".

Natuurherstel moeilijk

De extra uitstoot van stikstof door de ruimere openingstijden en het verkeer voor evenementen staat haaks op het doel om de stikstof op de Veluwe juist omlaag te brengen. Bernhard Oosting: "Heide en oude eiken- en beukenbossen hebben het nu al moeilijk. Wanneer de plannen doorgaan, zal het afgesproken natuurherstel op de oude crossbaan aan de Koningsweg verder worden bemoeilijkt".

"Geen vergunning verlenen"

In haar zienswijze op de uitbreidingsplannen verzoekt de GNMF daarom aan de provincie Gelderland om geen vergunning te verlenen. Tegelijkertijd wordt de provincie verzocht om ervoor te zorgen dat het afgesproken natuurherstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Meer berichten

Shopbox