Logo arnhemsekoerier.nl

Knelpunten verduurzamen woningbouw aanpakken

Arnhem - De provincie Gelderland pakt knelpunten aan bij het verduurzamen van woningen door een investering van 8 miljoen. Zo investeert Gelderland in het ondersteunen en begeleiden van de aanpak van Wijken van de Toekomst, waarbij  met bewoners gewerkt wordt aan duurzame wijken. Ook steunt de provincie energieprojecten van Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Daarnaast investeert de provincie in onderzoek naar financieringsconstructies, waarmee inwoners geholpen worden met betaalbare maatregelen. Een voorbeeld is een waarborgfonds waarmee banken risico's afdekken bij het financieren van Vve-leningen zodat die van de grond komen.
 

Deze voorstellen maken onderdeel uit van de Versnellingsimpuls Energietransitie Gebouwde Omgeving, die vandaag is vastgesteld. De voorstellen zijn ontwikkeld aan verschillende tafels van het Gelders Energie Akkoord(GEA).   Met deze Versnellingsimpuls draagt de provincie bij aan een energieneutraal Gelderland in 2050. 
 
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde energietransitie: "Energietransitie vraagt niet alleen technische oplossingen. Het is een maatschappelijke opgave. Dat vraagt niet alleen samenwerking tussen overheden en netbeheerders en woningbouwcoöperaties, maar juist ook met bewoners, bedrijven en andere organisaties. Soms is het nodig om daarin het voortouw te nemen door activiteiten te subsidiëren en te ondersteunen, zodat ze sneller van de grond komen. Want die versnelling is nodig willen we in 2050 energieneutraal zijn in Gelderland.
 
Versnellen aanpak Wijken van de Toekomst en VVE's
Om het aantal 'Wijken van de Toekomst' te laten groeien van 7 naar 40 Wijken werkt Gelderland aan het ondersteunen van deze Wijk-aanpak. Hoe pak je dat aan, wie heeft welke rol en wat is de inzet van iedereen en hoe bereid je deelnemers voor op de veranderingen? Gelderland stelt hiervoor een subsidieregeling op voor de Wijk van de Toekomst-aanpak aangevuld met een programma voor de omvorming van 40 wijken. Naast het al opgerichte Energieloket voor  Verenigingen van eigenaren  (Vve's) gaat de provincie een energiescan, procesondersteuning én procesbegeleiders subsidiëren en energiecoaches opleiden.
 
Versnellen via nieuwe diensten en fondsen

Op basis van een marktconsultatie werkt de provincie mogelijkheden uit voor het ontwikkelen van financieringsconstructies, die ervoor zorgen dat zowel woningen van particulieren, corporaties als VvE's worden verduurzaamd. Daarmee wil de provincie energiemaatregelen ook voor inwoners met een kleine beurs mogelijk aken. Bijvoorbeeld via een Energie Service Company (ESCO) die de eigenaar van een gebouw van energie voorziet en tegelijkertijd zorgt voor energiebesparing en duurzame opwek van energie.
 
Integrale Ketenbenadering (BIK)-challenge

Ook participeert de provincie financieel in de Bouwen Integrale Ketenbenadering (BIK)-challenge. Doel is om samen met corporaties, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, KOG, MKB-Nederland en KvK via een prijsvraag te komen tot innovaties en producten die een woning integraal renoveert.
 
Markt
Ook gaat Gelderland een training voor bouw- en installatiebedrijven aanbieden, zodat zij beter inzicht krijgen in verduurzamingmaatregelen en dus gerichter adviseren. En ontwikkelt Gelderland in overleg met bedrijfsorganisaties een website voor een regionaal aanbod van duurzaamheidsmaatregelen.

Meer berichten