Logo arnhemsekoerier.nl

Reizigers geven Avan een ruime voldoende

Regio - Reizigers beoordelen de kwaliteit van Avan met een 7,3. Dat blijkt uit het recent onafhankelijke
uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder ruim tweeduizend reizigers die regelmatig van
Avan gebruik maken. Vooral de rijstijl en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid
van het voertuig en het veilige gevoel tijdens de rit scoren hoog. Alleen op klachtafhandeling
scoort Avan onvoldoende.

Tevreden reizigers
Arthur Boone, wethouder in Westervoort en voorzitter van de bedrijfsvoeringsorganisatie
Doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen: 'Ik denk dat dit een prima resultaat is. En wat vooral
belangrijk is: de reiziger is tevreden. Want laten we niet vergeten waarom dit vervoer er is. We doen
dit voor mensen die gebruik maken van de Wmo, de Jeugdwet, het leerlingenvervoer, kleinschalig OV
en maatwerkvervoer volgens de Participatiewet. Toch kunnen we niet stil blijven zitten. We streven
naar een 7,6, dus er moet een tandje bij. Dat geldt vooral voor de klachtafhandeling, die moet echt
beter. Hiervoor zijn de eerste stappen reeds gezet.'

Rapportcijfers
Avan scoort over het geheel een 7,3, waar de doelstelling een 7,6 is. Het hoogste scoort de netheid
van het voertuig (8,3), gevolgd door het gevoel veilig vervoerd te worden (8,1) en de
klantvriendelijkheid en rijstijl van de chauffeur (beide 7,9). De klachtafhandeling scoort met 5,1 als
enige onvoldoende. Dat komt onder meer doordat men geen reactie op een klacht kreeg of de klacht
niet goed begrepen werd. Het aantal klachten zelf daarentegen is lager dan het landelijk gemiddelde.
Landelijk hebben reizigers in 0,3 procent van de ritten een klacht. Bij Avan is dat 0,1 procent. Dat blijkt
uit een eigen rapportage van Avan.

Meeste ritten voor 'bezoekjes'
Reizigers gebruiken Avan het meest om op bezoek te gaan bij kennissen of om naar een medische
afspraak te gaan. Ook ziekenhuisbezoek en winkelen scoren hoog. 86 Procent van de ritten zijn voor
het 'vraagafhankelijk vervoer'. Dat wil zeggen een rit op afroep die door een reiziger wordt
gereserveerd. De overige 14 procent is het 'routevervoer', reizigers die structureel gebruik maken van
taxivervoer naar school, werk, dagbesteding of zorgbehandeling.

Onderzoek representatief
Van Avan maken ongeveer 21.000 reizigers gebruik. 10 Procent van hen (2089) vulde een enquête is,
digitaal of op papier. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief. Het onderzoek
werd in oktober uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau QP Project Consultancy in opdracht
van Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen.

Over Vervoersorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen
De negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland werken samen
aan het regionale doelgroepenvervoer. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen,
Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen,
Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar en de
provincie Gelderland. De vervoersorganisatie brengt de belangen van de deelnemers samen op het 
gebied van aanvullend vervoer. Samen werken we aan het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand
houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken
vervoersysteem. Dit vervoer rijdt per 1 september 2016 onder de naam Avan. Het houdt rekening met
de mogelijkheden van de reizigers en hun sociale netwerk. En het bedient ook het buitengebied en de
kleine kernen, met optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer.

Meer berichten